Kommunevalget 2011

Takk for din stemme — takk for tilliten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ringerike Venstre oppnådde 6,1% i kommunevalget og er meget godt fornøyd med sine 3 representanter i kommunestyret. Vi skal gjøre vårt ytterste for ikke å skuffe våre velgere — men arbeide målrettet og engasjert med sikte på å oppnå programfestede mål gjennom godt og overbevisende samarbeid i kommunepolitikken.
Vi fortsetter samarbeidet i posisjon med Ap, Høyre og Krf som i forrige periode. Samarbeidets hovedmål er å videreføre arbeidet med å oppnå økonomisk balanse for å sikre et fremtidig godt grunnlag for videreutvikling av kommunens tjenesteproduksjon . Med en økonomi i balanse får vi den nødvendige handlefrihet tilbake. Dette vil være avgjørende for næringsutvikling, bosettingsvekst, tjenestetilbud og fornyelse i kommunen.

Fikk du en stemme her Ole-Gunnar?

Foto: Marianne Wethal

Gard,Helge og Marianne klar til start

Foto: Mary Gravdal

Mary, Helge og Gard klar til start

Foto: Marianne Wethal

Vår kunstner Mary Gravdals vindusutstillig

Foto: Mary Gravdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**