Nytt Sykehjem

Prosjekt rapporten for et nytt sykehjem i Modum ble behandlet på sist møte i Hovedutvalget for Helse og Sosial. Nestleder i Hovedvalget Venstres Erik Hørluck Berg fikk gjennomslag for sitt forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


På møte i Hovedutvalget for Helse og sosial fremmet venstre v/ Erik Hørluck Berg følgende forslag under SAK 31/11 Prosjekt rapport Sykehjem:

1. Modumheimen skal ha et tilfredsstillende vedlikehold fram til nytt sykehjem er ferdig,

2. Prosjektering av nytt sykehjem bør senest være avsluttet i løpet av 2015.

3. Finansiering av et nytt sykehjem må skje på en slik måte at Modum Kommune fortsatt kan levere tilfredsstillende tjenester til sine innbyggere.

4. Det er viktig med tiltak som reduserer behov for sykehjem plasser.

Dette forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

I tillegg bad Hørluck Berg om at neste møte i Hovedutvalget for Helse og Sosial blir avholdt på Modumheimen slik at Hovedutvalget kan få en felles befaring. Vi kan med selvsyn se tilstanden på bygget, og vurdere hvilke tiltak som må til for at Modumheimen kan brukes på en tilfredsstillende måte fram til nytt sykehjem er klart.

Det å bygge nytt sykehjem er en tidkrevende prosess. Det er viktig å bygge noe som er tilpasset behovet både i utforming og i kapasitet. Det er derfor viktig å ikke forhaste seg. Sykehjemsrapporten viser også at behovet for en økning i antall plasser ikke er akutt. Finansiering av nytt sykehjem vil kreve mye av økonomien i Modum. Det er derfor viktig at det blir gjort på en slik måte at vi har råd til å drifte sykehjemmet etter det er bygd, og samtidig opprettholde tjenestenivået. Det er viktig å sørge for at Modumheimen får et tilfredsstillende vedlikehold slik at den er mest mulig funksjonell innenfor de fysiske rammer bygget har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**