Representantar 2011-2015

Ål Venstre har desse representantane i utval, styrer og råd 2011-2015. Ajour pr. kommunestyrevedtak 17.11.11

Kommunestyret
Ove Bråten
Sissel Urke
Ellen Oppsato Mikkelrud
Jens Petter Brandlie

Formannskapet
Ove Bråten

Sektorutval for helse
Sissel Urke -leiar

Sektorutval for oppvekst
Ellen Oppsato Mikkelrud-nestleiar

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs
Jens Petter Brandlie

Kontrollutval
Edvin Ræstad-leiar

Valnemnd
Ove Bråten

Administrasjonsutval
Ove Bråten

Arbeidsmiljøutval
Ove Bråten

Hallingtinget
Ove Bråten

Eldrerådet:
Sissel Urke

Forstandarskapet Sparebank 1 Hallingdal
Dagfinn Ystad

Representantskapet for kommunerevisjonen
Edvin Ræstad (leiar i Kontrollutvalet)

Nesch-nemnd
John Storhaug

Rådet for Hallingdal museum
Maria Høgetveit Berg

Styret for Ål Bygdearkiv:
Ellen Oppsato Mikkelrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**