Befolkningsvekst på 26 i Risør

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi klarte å snu den negative befolkningsutvikling i Risør, og det er svært gledelig at vi de 3 første kvartal i 2011 har hatt en netto befolkningsvekst på hele 26 personer sier Stian Lund (V) i en kommentar til tallene fra SSB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gledelig at vi avsluttet forrige bystyreperiode med en positiv befolkningsvekst i Rislør sier Stian Lund, som kunne ønske seg høyere fødselstall i Risør.

Gledelig at vi avsluttet forrige bystyreperiode med en positiv befolkningsvekst i Rislør sier Stian Lund, som kunne ønske seg høyere fødselstall i Risør.
Foto: Runar Nes

Splittet opp viser tallene fra SSB at innbyggertallet i Risør har økt med 26 peresoner fra 6.871 til 6.897 innbyggere ved utgangen av 3. kvartal 2011.

246 personer flyttet til Risør, mens 215 personer flyttet fra Risør og vi fikk en netto tilflytting på 31 personer. Desverre har vi fremdeles for få fødte i forhold til døde i samme tidsperiode og Risør sliter fremdeles med et negativt fødselsoverskudd på minus 5 idet vi har 59 fødte og 64 døde de tre første kvartalene. Dette viser at vi fremdeles sliter med befolknings sammensettingen og det vil igjen gå ut over økonomien.

Samtidig får vi ta med oss det gledelige i at vi i 3. kvartal isolert sett hadde et fødselsoverskudd på 4 personer, idet vi hadde 18 fødte og 14 døde i denne perioden. I 3.kvartal hadde vi 96 innflyttere og 92 utfyttere og vi endte dermed opp med en befolkningstilvekst på 8 for 3. kvartal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**