Karmsundet i Stortingsdebatt

Venstres partileder Trine Skei Grande tok opp miljøgiftene i Karmsundet i en stortingsdebatt den 17. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I sin interpellasjon spurte Trine Skei Grande om hvilken strategi Miljøvernministeren har for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse som også sikrer framtidige generasjoner.

I sitt innlegg viste Grande til at mennesker ikke har direkte kontakt med sjøbunnen som inneholder miljøgifter, men vi ser at det vi tar opp i oss gjennom næringssystemet, kan påvirke både organer i mennesket, nervesystemet og immunforsvaret og kan føre til kreftdiagnoser. Derfor driver mange fortsatt en kamp for å få rensket opp i sine fjorder, slik som Venstre-folk f.eks. jobber for å få renset Karmsundet.

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Hun viste til at det er så ille i Karmsundet at Mattilsynet fraråder folk å spise lever fra fisk, fordi PCB-ene blir tatt opp i næringskjeden, lagres i fettet i fisken og gjør lever fra fisk farlig å spise. PAH-ene, som er med på å gjøre skjell uspiselig, gir oss ikke mulighet til å nyte naturens gleder. Dette har negativ påvirkning på både fiske, oppdrett og turisme og skipstrafikken.

I sitt svar opplyste miljøvernministeren at selv om det i dag ikke er nye, store industriforurensningskilder, er det fortsatt et stort arbeid med opprydding i gamle synder. Det har vært gjort mye i havneområder flere steder i landet og arbeidet med å rydde opp i de betydelige industriforurensninger som ligger fra tidligere i norske fjorder og langs kysten ellers vil fortsette

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**