Nei til statlig leggetid – ja til lokalt selvstyre

Hordaland Venstre mener det bør være opp til kommunene selv å bestemme skjenketidene, ikke staten. Det har lenge vært kjent at den rødgrønne regjeringen har vurdert å innskrenke den statlige leggetiden fra 0300 til 0200. Nå varsler Jens Stoltenberg at de vil ta forslaget opp av den skuffen det hører hjemme i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Regjeringen sier den ventet på den nye SIRUS-rapporten om skjenketider før de tok avgjørelsen. I den slås det fast at volden ble redusert med 30 prosent i 20 norske byer etter innstramming i skjenketidene. Vi mener at det er synd, men ikke overraskende, at regjeringen ikke ønsker at det bør være opp til innbyggerne i hver enkelt kommune, gjennom sine lokale folkevalgte, å vurdere hvilke skjenketider som er mest hensiktsmessig i sine lokalsamfunn, utfra både SIRUS-rapporten og annen relevant informasjon.

Uttalelse vedtatt på styremøtet 16. november 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**