KrF-nei til motgift

Vi har nylig lagt bak oss en valgkamp hvor byens rusproblemer og de rusavhengiges situasjon er blitt satt på dagsorden. Mye prat har resultert i lite handling, og den plattformen byrådet i disse dager legger frem er blottet for ambisjoner og nye tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Bergensmedia har de siste ukene trappet opp sitt fokus på de rusavhengiges situasjon. Enslige, mannlige rusavhengige får ikke fast bolig etter tremånedersgarantien kommunen bør holde seg til. Unge narkomane bor fremdeles på hospits. Senest 3. november uttalte byrådsleder Monica Mæland i BT at de skal fjerne de åpne russcenene i Nygårdsparken. Byrådserklæringen er dyster lesning for de som tror at byrådet skal nå et slikt mål.

Den eneste langsiktige løsningen på narkotikaproblemene i Nygårdsparken er en bedre rusomsorg. Så enkelt er det. Da er det forstemmende å lese at byrådet fremdeles nekter å diskutere det tiltaket som beviselig har fungert i andre byer: Et rushelsesenter med god tilgang på sprøyterom og medisinsk hjelp.

Nylig satt BT fokus på nok et tiltak som kan bidra til å få Bergen ned fra overdosetoppen vi ligger på i Europa, nemlig at helsepersonell deler ut motgift til rusavhengige. På denne måten kan de hjelpe til dersom noen har tatt en overdose og ambulansehjelpen ikke rekker frem i tide.

Nærmest før debatten er i gang blir forslaget skutt ned av leder i Bergen KrF, Thomas Moltu. KrF, og byrådet som helhet, gjør lurt i å lytte til fagfolk og debatten før man konsekvent avviser et forslag fra sin egen arbeidsgruppe. Dessverre er ikke en slik moralistisk og bastant holdning noe nytt fra partiet som nå har overtatt byrådsansvaret for rusomsorgen.

Motgift mot heroinoverdoser er ingen løsning på rusproblemene i Nygårdsparken og andre steder i Bergen. Men hvis det redder liv bør de politiske prioriteringene være enkle: Bergen kommune er ansvarlig overfor innbyggernes helse. Stilt overfor forslag til livreddende tiltak bør ideologiske skylapper og moralske dogmer vike.

Erlend Horn (V)
Bystyrerepresentant, komité for helse og sosial

Innlegget sto på trykk i forkortet form i Bergens Tidende lørdag 19. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**