Budsjett 2012: Mer til kollektivtrafikk, miljø og etterutdanning av lærere

De borgerlige partiene i Akershus la i dag fram felles budsjettforslag for 2012. – Venstre har fått gjennomslag for å gjøre budsjettet grønnere. Vi styrker satsingen på gang- og sykkelveier, satsingen på miljø og sikrer at flere lærere får etter- og videreutdanning, sier Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Bevilgningene til Ruter økes kraftig i 2012.

Bevilgningene til Ruter økes kraftig i 2012.

Styrking av kollektivtrafikken
Budsjettet for 2012 innebærer en satsing som som tilsvarer 10% trafikkvekst i kollektivtrafikken. At vi klarer å få til en fortsatt planmessig opptrapping av kollektivtrafikken er helt avgjørende for Akershus sier Schytz.

Mer til miljø
– For Venstre er det en målsetning at Akershus skal være et foregangsfylke på klima og miljø. I budsjettet for 2012 bevilges det 17 mill. kr. ekstra til hydrogensatsing. Fem hydrogenbusser settes i trafikk mellom Oppegård og Oslo i 2012. Les mer om hydrogensatsingen her.

 Det skal bygges ut ladepunkter for elbil og fyllestasjoner for hydrogen i Akershus.

Det skal bygges ut ladepunkter for elbil og fyllestasjoner for hydrogen i Akershus.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Avsetningen til hydrogensatsning skal i hovedsak gå til å etablere flere fyllestasjoner for personbiler og andre mindre kjøretøy. Målet er at det også skal bygges 10 nye hurtigladepunkter og 50 nye «normal»-ladepunkter for elbil i Akershus i 2012.

30 mill. kr ekstra til gang – og sykkelveier
Det brukes 30 millioner ekstra i 2012 til bygging av gang og sykkelveier i nærheten av skoler. Tiltakene kan gjennomføres før det finnes en helhetlig plan for utbygging av gang og sykkelveier i hele fylket. – For Venstre er det viktig å få fortgang i å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelveinett i hele fylket, sier Schytz. Ekstrabevilgniningen på 30 mill. kr. gjør at vi kan starte bygging av flere strekninger i 2012.

 Solveig Schytz (t. h.) er gruppeleder for Venstre i fylkestinget.

Solveig Schytz (t. h.) er gruppeleder for Venstre i fylkestinget.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Etter- og videreutdanning for lærere
Etter- og videreutdanning for lærere styrkes med ytterligere 5 millioner kroner i engangsmidler for å sikre at flere lærere i den videregående skolen i Akershus får tilbud om faglig etter- og videreutdanning.

Flertallets (H, FrP, V og Krf) forslag til økonomiplan 2012-15 (pdf)

Les mer om økonomiplanen her:
Forslag til økonomiplan lagt fram

Kontaktinformasjon:
Solveig Schytz
Tlf. 41 62 68 22
solveig(alfakrøll)schytz.no
Bilder i høy oppløsning finnes her (Flickr)

Se også:
Mer om Solveig Schytz
Akershus Venstres program 2012-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**