Universitetsbyen Kristiansand

Etter forslag fra Venstre vedtok formannskapet i dag at Kristiansands ambisjoner som universitetsby i større grad skal tydeliggjøres ved neste revisjon av kommuneplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Formannskapet behandlet i dag en omfattende melding om “Universitetsbyen Kristiansand”. Her fremmes det en rekke forslag til hvordan kommune og universitet kan samarbeide for å utvikle forskning og kompetanse – og hvordan tilrettelegge gode forhold for studenter og ansatte. I fortsettelsen skal det også utarbeide en handlingsplan for å konkretisere ulike tiltak. Dag Vige sier: “Meldingen viser at Kristiansand har høye ambisjoner for å utvikle kompetansemiljøene på Sørlandet. Det er helt nødvendig skal vi være konkurransedyktige og skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**