Vil du bli en del av styret i Fredrikstad Venstre?

Valgkomiteen i Fredrikstad Venstre har startet sitt arbeid frem mot årsmøtet som skal avholdes 25. januar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Komiteen har følgende foreløpige fremdriftsplan:

Innen 1. desember 2011: Frist for å sende inn forslag til kandidater. Frist for dagens styremedlemmer til å svare på om de ønsker gjenvalg.
Innen 8. januar 2012: Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og offentliggjøres.
25. januar: Årsmøtet velger nytt styre.

Valgkomiteen består av Svein Skahjem (Leder) og Bjørg Robberstad Jensen.

Følgende styreplasser er på valg:

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
1-3 styremedlemmer
Varamedlemmer

Fredrikstad Venstre

Foto: Tommy Ødegaard

I tillegg skal det velges to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret til å stå for revisjon av lagets regnskaper.

Til slutt skal det velges åtte utsendinger pluss varautsendinger til Østfold Venstres fylkesårsmøte 4.-5. februar 2012.

Valgkomiteen vil med dette invitere organisasjonen til å komme med forslag til kandidater til de valg som skal foretas på årsmøtet.

Vi ber om at deres forslag sendes til valgkomiteens leder Svein Skahjem på [email protected]

Ta kontakt med leder av Fredrikstad Venstre, Per E. Braseth-Ellingsen, om du har spørsmål om hva det innebærer å sitte i styret.

Fredrikstad, den 23. november.

Med vennlig hilsen
Fredrikstad Venstre

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Leder
Tlf: 907 30 262
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**