Full støtte til Venstres forslag om gjennomgang av HVPU-reformen

Trine Skei Grande og Borghild Tenden fremmet nylig et forslag om full gjennomgang av HVPU-reformen. Forslaget støttes nå av en enstemmig helse- og sosialkomite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Tormod Rossavik

Venstreleder Trine Skei Grande er glad for at stortingets helse – og omsorgskomite nå gir sin enstemmige tilslutning til Venstres forslag om en full gjennomgang av HVPU-reformen.

– Venstre mener at intensjonene med reformen var god, men at det har manglet en overordnet og langsiktig strategi for multifunksjonshemmede og deres pårørende, og en differensiering som tok hensyn til at psykisk utviklingshemmede ikke er en ensartet gruppe, sier Venstreleder Skei Grande.

Full gjennomgang
Venstres Trine Skei Grande og Borghild Tenden fremmet derfor et forslag om å gjennomgå resultatene av HVPU-reformen fra 1991, levekårssituasjonen for brukere og pårørende, og hvordan livsvilkårene for denne gruppen kan bedres.

– Manglende politisk oppfølging av reformen og manglende politiske og administrative prioriteringer i kommunene, har skapt en vanskelig situasjon for mange brukere, pårørende og ansatte, sier Skei Grande som er svært tilfreds med at helse- og sosialkomiteen nå støtter forslaget.

Saken behandles i Stortinget 6. Desember.

Bli medlem; Venstre og/eller Unge Venstre.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**