Sletten skole – hva nå?

Sletten skole er vedtatt og byggestart skal være i 2013. I mellomtiden setter kommunen av penger til egenkapital, men hva skjer ellers? Skal de gamle planene tas frem og realiseres som de er, eller skal de kvalitetssikres slik at vi vet om planene dekker dagens behov og utfordringer? Paal Christian Bjønnes stilte spørsmål om prosessen videre og fikk svar i formannskapet.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

For Venstre sin del har ikke løsningen med skole i sentrum vært førstevalget, men flertallet ønsker det og vi skal bidra til at den løsningen blir best mulig.
– Vi får en best mulig skole om vi involverer elever, foreldre og ansatte med det fokus å bygge en skole der læringsmiljøet står i fokus. En sentrumsskole kan fort bli et grep for sentrumsutvikling, og det er en fin bieffekt, men vi må aldri miste fokus på at skolen først og fremst er til for elevene, sier Paal Christian Bjønnes.

Paal Christian Bjønnes

Venstre vil følge den kommende prosessen tett og vil kreve at de gamle planene får en kritisk gjennomgang ut fra dagens behov og fokuset på elevenes læringsmiljø.

Rådmannen understreket at svaret hans er en grovskisse til fremdrift, og ser for seg at prosessen vil se slik ut:

Januar 2012
a. Oppdatering for nye og gamle politikere mht foreliggende historikk og planer, herunder foreliggende tegninger på skole, miljøgate og Cowis betraktninger rundt flerbrukshall
b. Politisk utnevnelse av styringsgruppe, bestående av både politikere og administrasjon, samt forankre politisk grovutkast til fremdriftsplan for prosjektet frem til skoleåpning.
c. Engasjement av prosjektleder for Fase 1 — dvs. prosess frem til anbudsinnhenting

Februar — juni 2012 ( meget usikkert anslag)
d) Lage oppdatert behovsanalyse skole og ev. flerbrukshall
e) ferdigstillelse av tegninger, inkl fasader, ombygging kulturhus, utenomhusplan, miljøgate

Høst 2012
Ferdigstille anbudsunderlag, engasjere byggherrerepresentant, innhente og avgjøre anbud

2013 — 2014
Byggearbeider ca 1.5 år
Avhengig av ulike faktorer vil skolen stå ferdig tidligst til jul 2014, alternativt til oppstart skoleåret 2015/2016.