Live fra kl. 12 00: Landsstyre og leders tale

KLIMA er tema når Venstres leder, Trine Skei Grande, har politisk innledning lørdag kl. 12 00. Vi sender leders tale direkte på nett-TV. Denne helgen (lørdag 3. til søndag 4. desember) gjennomfører Venstre landsstyrmøte på Thon hotell Bristol i Oslo.


Opptak fra kl. 12 00 lørdag 3. desember: Leders tale

Kart Thon hotell Oslo

Foto: Google Maps

Thon hotell Bristol ligger midt i Oslo sentrum. Se kartet til venstre.

Kontaktpersoner for pressen:
Jan Christian Kolstø: 92 05 60 81
Anne Solsvik: 99 59 87 96
Steinar Haugsvær: 95 07 00 41

PROGRAM for møtehelgen 2. – 4. desember
SENTRALSTYRE Fredag 2. desember
16:00 — 20:00

LANDSSTYRE
Lørdag 3. desember

11:00 Velkomen og konstituering
11:10 Statusorientering frå VHO
– ved generalsekretær Terje Breivik
11:20 Budsjett 2012

12:00 Tale til Landsstyret
– ved partileiar Trine Skei Grande (Tema: Klima og miljø)

13:00 Lunsj

14:00 Generell politisk debatt
16:00 Kaffepause (Benyttes også til å flytte møtet til nytt rom)

16:30 Politiske fråsegner
17:30 Venstres valundersøking 2011
– ved informasjonssjef Steinar Haugsvær
18:30 Møteslutt dag 1. Middag og kultur.

Søndag 4. desember
09:00 Politiske fråsegner
09:30 Velferdsutvalet: Velferd når du treng det
– ved utvalsleiar og kommunalråd i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen

10:30 Landbruks- og matpolitikk
– innleiingar ved forskar Eirik Romstad (UMB), landbruksrådgjevar Erik Hørluck Berg (Norsk Landbruksrådgivning) og professor Rolf Brunstad (NHH).

13:00 Politiske fråsegner
13:50 Ymse
14:00 Avslutning og lunsj