Venstre vil starte skoleutbyggingen

Venstre vil starte utbygging Mule og Nesheim skoler i sitt forslag til kommunebudsjett og økonomiplan for perioden 2012 — 2015. — Å investere i skolen er å investere i framtida. Vi foreslår derfor å starte utbyggingen av Mule skole i 2012 og Nesheim skole i 2014, sier lokallagsleder Karl M. Buchholdt. Venstre foreslår også å øke bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere og bedre oppvekstvilkår for barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

—For elevene er det viktig med gode skolebygg og gode lærere, sier Buchholdt som mener ordfører Robert Svarva må ha større fokus på visjoner for en satsing på barn og unge enn administrering av rådmannens budsjettforslag. Venstre vil videre styrke den kommunale satsing på utbedring av kommunale veier, lavere eiendomsskatt og tilskudd til utbygging av bredbånd på bygdene.

Inndekning for Venstres forslag finner Buchholdt blant annet gjennom konkurranseutsetting av tjenester og skrinlegging av ordfører Svarvas tanker om at kommunen skal bygge parkeringshus med helikopterlandingsplass på sykehuset. — Det siste er en oppgave for staten, på denne måten tar vi ned kostnadene til renter og avdrag med flere millioner årlig, noe som er nødvendig dersom vi skal redusere den usosiale eiendomsskatten, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

Les hele Venstres budsjettforslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**