Nesten 6500 var innom Råde Venstres hjemmesider i 2011

Hele 6488 ulike gjester var innom Råde Venstres hjemmesider i løpet av 2011. Dette er et skyhøyt tall for en politisk side, spesielt med tanke på at Råde Venstre hører hjemme i en kommune med såvidt 7000 innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Nesten 6500 innom Råde Venstres hjemmesider i 2011

Nesten 6500 innom Råde Venstres hjemmesider i 2011

– Dette er vi selvfølgelig strålende fornøyd med, forteller lokallagsleder Christian Holstad Lilleng. – Det at dette er unike gjester, noe som vil si at man ikke regner antallet ganger noen er innom men at man regner kun et treff pr pc uavhengig av hvor mange ganger man er innom gjør at dette blir et meget godt tall!

Økende interesse
Rådesokningene har vist en økende politisk interesse det siste året, med stort antall nyinnmeldinger i de politiske partiene og i ungdomspartiene. – Selv har vi jo femdoblet medlemsantallet i løpet av to år, og tallene her viser at også de som ikke er Venstre-medlemmer følger med på hva som skjer.

For hjemmesiden har hatt nesten 25000 treff i løpet av året. – Antall treff viser at de aller fleste er innom flere ganger. I de tre største månedene november, september og desember var det over 5000 treff i snitt pr måned, fortsetter Lilleng

 Lokallagsleder CH Lilleng meget godt fornøyd med hjemmesidestatistikken for 2011.

Lokallagsleder CH Lilleng meget godt fornøyd med hjemmesidestatistikken for 2011.
Foto: Moss Avis

November størst
Litt overraskende er det november og ikke valgmåneden september som er størst. – Jeg tror dette kommer av at flere og flere har blitt klar over både Råde Venstre som parti og at hjemmesiden blir oppdatert ofte. Man skal ikke glemme at vi steg fra 2,2 til 10,1% i valget, slik at det er helt sikkert mange som ikke tok Råde Venstre seriøst før de fikk se valgresultatet og ikke minst har fått se at vi holder det vi lovet i valgkampen.

På spørsmål om dette er et tegn på at lokallaget er på vei ytterligere på prosentstigen oppover tror Lilleng det stemmer – Rådesokningene setter pris på åpenheten vår. Det at vi involverer innbyggerne blir lagt merke til, og jeg tror vi ved et valg i dag ville vært et godt stykke lengre oppe på 10-tallet.

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**