Høyhastighetstog er viktigere enn større flyplass

Venstre støtter Naturvernforbundet i sin skepsis til utvidelse av Bergen lufthavn Flesland. Avinor vil doble kapasiteten ved flyplassen. Det er en spiker i kisten for en storsatsing på jernbane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Avinor har to store planer for utvidelse av Flesland flyplass: Et nytt terminalbygg, og en ny rullebane. Begge deler betyr en kraftig kapasitetsøkning for flyplassen og innebærer store investeringer. Det nye terminalbygget vil doble passasjerkapasiteten og er til behandling hos kommunen. Det er beklagelig, men dessverre ikke overraskende, at det ikke foreligger beregninger fra Avinors side for hvilke klimagassutslipp denne kapasitetsøkningen vil medføre. Venstre er derfor glade for at Naturvernforbundet har påtatt seg oppgaven med å beregne dette. Resultatet er derimot nedslående.

Utslippsvekst nuller ut kutt
Utslippsveksten fra den økte flytrafikken vil nulle ut samtlige klimatiltak som Bergen kommune gjennomfører. Byrådets planer for reduksjon innebærer en nedgang i CO2-utslipp på 0,3 millioner tonn fra 2011. Ikke bare er dette tallet for lavt, det er også identisk med den økningen i klimagassutslipp som en utvidelse av flyplassen vil medføre. Hele vinningen går opp i spinningen.

Ulempene stopper ikke her. Bergen — Oslo er en av Europas mest trafikkerte flystrekninger. Transportbehovet er enormt. Det er håp om at dette behovet vil tvinge makthaverne i Oslo til å innse at vi må bygge høyhastighetstog mellom Bergen og Oslo, ikke bare mellom Oslo og de andre byene på Østlandet. En dobling av kapasiteten på Flesland kan gjøre at transportbehovet dekkes av miljøskadelig flytrafikk istedenfor. Både passasjerene og investeringsmidlene vil gå fra tog til fly, til stor skade for miljøet og for drømmen om en skikkelig opprusting av Bergensbanen.

Flyplasskilt

Foto: Microsoft

Skyver problemet under teppet
Monica Mæland og Filip Rygg er ute på tynn is når de skyver utslippsøkningen under teppet. Byrådslederen setter sin lit til at teknologiforbedringer en eller annen gang i fremtiden vil gjøre flytrafikken mer miljøvennlig. Det er den samme slappe holdningen til utfordringene med klimaendringer som byrådet har på andre felt også. I miljøpolitikken har vi et byråd om gir med den ene hånden og tar med den andre når det kommer til tiltak mot klimaendringer og skadelige utslipp. Resultatet er en kommune som står på stedet hvil. Venstre vil prioritere miljøvennlig høyhastighetstog fremfor mer forurensende flytrafikk, og sier derfor nei til utvidelse av Bergen lufthavn Flesland.

Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre
Nestleder i Komité for miljø og byutvikling

Innlegget sto på trykk i Fanaposten fredag 13. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**