Sandhya K Holene er nytt styremedlem i Luster Venstre

Jon Ove Lomheim attvald som leiar i Luster Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtet til Luster Venstre som vart halde på Linahagen kafe i Solvorn, har attvald Jon Ove Lomheim som leiar. Med seg i styret har han Ellen Havellen, Steinar Bruheim og Erling Bjørnetun. Ny medlem av styret vart Sandhya Karslen Holene. Årsmøtet valde også varamedlemar for 2012 som er: Helge Alme, Magnus Ølnes, Tordis Skjerdal Rauboti, Harald Hess og Vidar Aasen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**