Årsmøte i Rissa Venstre

Rissa Venstre hadde årsmøtet sitt på Heggli Urtehage på Stadsbygd 24. januar i år.
Årsmelding, regnskap, valg og virksomhetsplan ble diskutert og vedtatt. I tillegg behandlet årsmøtet en uttalelse om eldreomsorg i kommunen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


ÅRSMELDING FOR 2011, RISSA VENSTRE.
STYRET:
Leder: Siri Evjen
Styremedlemmer: Jan Erik Furunes og Maria-Adrienne Bossert
Kasserer: Asgaut Løvø
Sekretær: Ellen Dybdahl
Valgkomite: Sissel Godal og Anne Jorid Gullbrekken

Betalende medlemmer:21

Vi har hatt 7 gruppemøter, foruten årsmøtet, fordelt over året og i forkant av kommunestyremøtene. Vi delte oss også opp i arbeidsgrupper for å utarbeide program til kommunevalget. Mange av Venstres medlemmer var aktive før valget, med stands på butikkene og deltagelse i debatter.
Anne Jorid besøkte 2 videregående skoler i forbindelse med valget — Åfjord og Fosen vgs. I september var hun på møte i Bjugn Venstre om kommunesammenslåing. Deltok på landsmøte i Trondheim og landsstyremøtene i partiet, og var fylkesleder. Var kommunestyremedlem og formannskapsmedlem fram til valget.
Siri har også hatt et aktivt år. Hun har deltatt på fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag Venstre. Deltatt i lokalpolitisk nettverk 2 helger. I forbindelse med valget var hun med i 3 forskjellige paneldebatter : om kultur, skole og helse. Var også på valgåpning sammen med de andre politiske partiene og sto på stand. Hun besøkte også Rissa vgs i forbindelse med kunnskapskampanjen. Hun har også hatt diverse avisinnlegg, bl.a. om skole og gymsal. Var på P 5 i forbindelse med valgkampen.
Etter valget, der Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Venstre dannet et samarbeid, fikk Venstre følgende verv:
Siri Evjen: KST ,HLTM, FSK ,medlem i Fellesrådet, vara i Rissa utvikling og vara til representantskapet for Rissahallen .
Reidar Gullesen: 1.vara til KST, leder for viltfaglig råd, 5.vara til HLTM.
Jan Erik Furunes: 2.vara til KST, 7.vara til HOK.
Jan Sørås: leder for skatteutvalget, skjønnsmann
Gisle Bedin: 1.vara til Trafikksikkerhetsutvalget
Irene Pedersen: 5.vara til HOK
Ragnhild Brødreskift: 2.vara til HOM
Anne Jorid Gullbrekken: Skjønnsmann
Sissel Godal, medlem av styret for Frivillligsentralen

Rissa Venstre hadde flere innlegg i Fosna-Folket i løpet av sommeren og før valget. Temaene var :Miljøprisen, som gikk til elevbedrift på Stadsbygd skole, bompengeavgiftene, "Elevenes beste", åpenhet om ansettelser, "Venstre- næringsvennlig" og Åpenhetsplakaten.

Rissa 22.januar 2012
Ellen Marie Dybdahl,sekr.

Mange var innom standen til Rissa Venstre

Mange var innom standen til Rissa Venstre

Referat fra Årsmøtet

Tilstede: Jan Sørås, Hans Henrik Hornemann, Siri Evjen, Sissel Godal, Maria-Adrienne Bossert,Jan Erik Furunes,Asgaut Løvø, Anne Jorid Gullbrekken, Reidar Gullesen, Katja Langensteiner og Ellen Dybdahl

Leder Siri Evjen ønsket velkommen og spurte om det var noen anmerkninger til innkallingen til årsmøte. Det var ingen anmerkninger.

Sekretær leste opp årsmeldinga, og den ble godkjent med et tillegg.

Kasserer leste opp regnskapet, og vi har 2568 kr i beholdning.

Valg- ledet av leder for valgkom. Sissel Godal:
Disse ble valgt:
Leder : Anne Jorid Gullbrekken
Nestleder: Siri Evjen
Styremedlemmer: Hans Henrik Hornemann, Asgaut Løvø og Irene Pedersen
Kasserer: Jan Erik furunes
Sekretær: Ellen Dybdahl
Valgkomitee: Sissel Godal og Reidar Gullesen
Revisor: Jan Sørås

Valg av 2 delegater til fylkesårsmøte:
Siri Evjen og Reidar Gullesen
Vara: Jan Erik Furunes

Virksomhetsplan for 2012.
Lokallagsmøte hver mandag før kommunestyremøte
Følge opp Venstres kampanjer
Medlemskampanje
Venstreskole trinn 1/trinn 2
Temakveld om kollektivtransport

Vedtektene for Rissa Venstre ble gjennomlest og godkjent.

Det ble bestemt at laget fortsatt skulle ha 50 kr som lagskontingent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**