Møteoversikt

Dette er en oversikt over møtene bystyregruppa skal delta på i første halvår i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

Venstre er et parti som er for åpenhet. Vi var med å etablere den norske modellen med åpne demokratiske møter. Alle møter bør i utgangspunktet åpne møter, så fremt ikke møtets agenda og innhold nødvendiggjør noe annet. Vi vil oppfordre alle som har anledning til å overvære møtene. Enten ved å være til stede, eller ved å følge dem på nettet.

Uke ¤ Tidspunkt ¤ Forum

05 ¤ 01.02.2012 17:00 ¤ Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
05 ¤ 01.02.2012 18:00 ¤ Hovedutvalg for oppvekst og kultur
06 ¤ 08.02.2012 15:00 ¤ Formannskapet
07 ¤ 15.02.2012 18:00 ¤ Kommunestyret
09 ¤ 29.02.2012 15:00 ¤ Formannskapet

10 ¤ 07.03.2012 17:00 ¤ Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
10 ¤ 07.03.2012 18:00 ¤ Hovedutvalg for oppvekst og kultur
12 ¤ 20.03.2012 15:00 ¤ Formannskapet
13 ¤ 28.03.2012 18:00 ¤ Kommunestyret

15 ¤ 11.04.2012 17:00 ¤ Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
15 ¤ 11.04.2012 18:00 ¤ Hovedutvalg for oppvekst og kultur
16 ¤ 18.04.2012 15:00 ¤ Formannskapet
17 ¤ 25.04.2012 18:00 ¤ Kommunestyret
18 ¤ 02.05.2012 17:00 ¤ Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
18 ¤ 02.05.2012 18:00 ¤ Hovedutvalg for oppvekst og kultur

19 ¤ 09.05.2012 15:00 ¤ Formannskapet
21 ¤ 23.05.2012 18:00 ¤ Kommunestyret
23 ¤ 06.06.2012 17:00 ¤ Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
23 ¤ 06.06.2012 18:00 ¤ Hovedutvalg for oppvekst og kultur
24 ¤ 13.06.2012 15:00 ¤ Formannskapet
25 ¤ 19.06.2012 16:00 ¤ Kommunestyret

Stoler står i ring klar for møte

Detaljer og sakskart kan finnes på Nøtterøy Kommunes nettsider,
eller ved å følge disse lenkene. 1. kvartal2. kvartal

I forkant av kommunestyremøtene, vil vi så langt det lar seg gjøre avholde gruppemøter. Her møter våre kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter for å diskutere seg gjennom sakskartet og aktuelle saker. Alle medlemmer som har anledning til å delta på disse møtene, er hjertelig velkommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**