REFERAT FRA ÅRSMØTE I ORKDAL VENSTRE

ORKDAL VENSTRE AVHOLDT SITT ÅRSMØTE PÅ MEIERILOFTET PÅ GJØLME MANDAG 23. JANUAR, MED GODT OPPMØTE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


ÅRSMØTE I ORKDAL VENSTRE FOR 2011.

Dato: Mandag 23. januar 2012
Tid: Kl 18.00 – 20.45
Sted: Meieriloftet, Gjølme

Frammøtte: Arne Grønset, Kari Garberg, Johan Randahl, Hanne Kvernmo, Nils Prestmo, Lone Kvålsvold. Knut Bonvik, Lars Bjørn Gangås, Jomar Sommervold, Jorunn Stølen (UV), Hanne Mehli, Lavrans Skuterud, Sunniva Wærdahl, Kari Stavne Reitan, Christian Bonvik, Vibeke Ulvin, Erik Tronvoll, Tor Wolden.

Årsmøte Orkdal

Foto: LK

Saksliste:
1) Valg av møteleder og sekretær: Kari Garberg foreslo Arne som møteleder og Johan som sekretær. Arne foreslo Vibeke og Nils til å underskrive protokollen. Enstemmig vedtatt.

2) Årsmeldinger: Kari presenterte årsmeldingen for laget. Nils tok ordet og påpekte at navnene på de som var valgt inn i kommunestyret burde stå i årsmeldingen. Dette ble vedtatt.
Arne presenterte årsmeldingen for kommunestyregruppen. Denne ble vedtatt uten debatt.

3) Regnskap: Christian la fram regnskapet. Åpningsstatus kr. 19 481 kr, sluttstatus 8463 kr. Sum inntekter 26 525 kr, sum utgifter 37 544 kr. Etter et par oppklarende spørsmål ble regnskapet godkjent.

4) Fastsetting av kontingent: I 2011 var kontingenten til lokallaget 125 kr for vanlige medlemmer og kr. 75 for studenter. Johan foreslo en oppjustering til 150 kr. For vanlige medlemmer, og 100 kr for studenter. Totalt vil da kontingenten være på kr. 350.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5) Valg: A: Styret B: Valgkomite C: Revisorer D: Utsendinger til fylkesårsmøtet
Valgkomiteens forslag ble vedtatt enstemmig. Det nye styret består av
Leder: Arne Grønset, (1år)
Nestleder: Hanne Kvernmo (1år)
Sekretær: Kari Garberg (1 år)
Kasserer: Lavrans Skuterud (2 år)
Studieleder: Lone Kvålsvoll (2 år)
Styremedlem: Mahmoud Saleh (2 år)

Vara:
Knut Bonvik, Åse Rugland og Åsne Nordeide.

Valgkomite
Erik Tronvoll (1 år)
Hanne Mehli (2 år)
Jomar Sommervold (3 år)

Revisorer:
Karsten Engen (1 år)
Ola Hoston (1 år)

Utsendinger til fylkesårsmøtet:
Disse ble valgt: Kari Garberg, Lone Kvålsvoll, Christian Bonvik, Jorunn Stølen. 1. vara Hanne Kvernmo, 2. vara Vibeke Ulvin.

Årsmøte Orkdal Venstre

Foto: LK

6) Servering: Etter at valgene var ferdig ble det servert lokalt produserte oster fra Gjølme ysteri

Årsmøte Orkdal Venstre

Foto: LK

Merethe Landrø ved Orkdal Ysteri presenterer menyen:

7) Heder av våre veteraner: Følgende veteraner ble hedret med en erkjentlighetsgave: Lars Bjørn Gangås, Tor Wolden, Erik Tronvoll, Nils Prestmo, Kari Stavne Reitan, Knut Bonvik. Også Turid Bryne og Jorun Wormdal Asbøll skulle hedres, men da disse var fraværende skal dette skje ved en seinere anledning. Til slutt tok Kari ordet og tildelte også Arne gave for sine tjenester for laget.

8) Uttalelse fra årsmøtet: Arne la fram en uttalelse som kritiserer vedtaket om å legge ned fødeavdelingen ved Orkdal sykehus. Vibeke foreslo en del språklige oppstramminger, og fikk i oppgave å redigere uttalelse. Arne og Vibeke fikk fullmakt til å sende den til avisa og tilføye noe om framtidig utvikling av sykehuset.

Referent: Johan Randahl

Vibeke Ulvin Nils Prestmo Arne Grønset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**