Årsmøte i Nordland Venstrekvinnelag

Lørdag 11.februar kl 10:30 avholder Venstrekvinnelaget Nord sitt årsmøtet ved Raddison Blu hotell i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På agendaen står vanlige årsmøtesaker og valg av styret.

Årsmøtet avholdes i forkant av Nordland Venstres årsmøte på samme sted, og i god Venstre tradisjon er årsmøtet åpen for alle, men bare de som har betalt kontingent har stemmerett og er valgbare under årsmøtet.

Carola Karl Urvik

Foto: Pryd Studio AS

For mer info kontakt **OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**