NYTT STYRE

På årsmøte ble det valgt nytt styre som vil sitte i året som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter at noen gikk ut av styre etter eget valg, andre har kommet inn, samt noen interne omrokkeringer ser det nye styret for Orkdal Venstre slik ut:

Leder: Arne Grønset, (1år)
Nestleder: Hanne Kvernmo (1år)
Sekretær: Kari Garberg (1 år)
Kasserer: Lavrans Skuterud (2 år)
Studieleder: Lone Kvålsvoll (2 år)
Styremedlem: Mahmoud Saleh (2 år)

Vara:
Knut Bonvik,
Åse Rugland
Åsne Nordeide.

Styret er enstemmig valgt.

Det nye styret oppfordrer alle til å ta kontakt om det er ting de vil ha behandlet smått som storet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**