Politisk uttalelse – Sett fart i arbeidet med avlastningsveier for sentrum

Årsmøtet i Levanger Venstre krever at det settes fart i arbeidet med avlastningsveier for Levanger sentrum. Det er alt for mye trafikk i bykjernen og kvaliteteten som attraktivt bymiljø forringes. Sentrum som et livlig sted for handel, kulturaktiviteter og bomiljø har et kjempepotensiale, men da må unødvendig gjennomgangstrafikk ledes bort fra bykjernen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fra årsmøtet i Levanger Venstre
Allerede ved en telling i 2005 kunne Vegvesenet konstantere at trafikkmengden i Levanger sentrum er tilbake til det volum det var før E6-omkjøringen ble bygd. Siden den gang er det ikke gjort noe for å forbedre trafikkbildet. Senest nå i januar har det blitt meldt om helsemessig uforsvarlige støvplager i sentrum. Venstre har tatt initiativ til bedre skilting ved innkjørselsveiene, slik at for eksempel trafikk til sykehuset kjører inn ved Magneten, og trafikk til høgskolen kjører inn ved Mule. Venstre har også foreslått å oppheve forkjørsretten i Kirkegata, og på den måten bidra til at færre vil bruke den som gjennomgangsvei.

Trafikkforholdene i bykjernen er uholdbare og hindrer oss å i å utvikle sentrum videre. Levanger Venstres årsmøte krever derfor at det legges fram konkrete planer for avlastningsveier innen utgangen av året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**