Venstre som borgerlig garantist

Nord Fron Venstre vil at Venstre nasjonalt skal være partiet som garanterer en borgerlig regjering ved Stortingsvalget 2013. Åtte år med rød-grønt styre trenger nå avløsning for å kunne få en mer liberal og borgerlig politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Om valgresultatet tilsier at KrF, Venstre og Høyre kan danne regjering med støtte fra FrP er lokallaget positivt til dette, med forbehold om at Venstre får reel innflytelse og politisk styring innad i regjeringen.

Om valgresultatet i 2013 gir borgerlig rent flertall på Stortinget, med Høyre, FrP og Venstre, må Venstre støtte en mindretallsregjering bestående av FrP og Høyre.

Venstre skal være garantisten for at en borgerlig regjering fører borgerlig, sosial og liberal politikk. I de tilfeller FrP og Høyre regjeringen ønsker å fremme saker i Stortinget som strider imot Venstres verdier som f.eks. i miljøpolitikken blir regjeringen nødt til å søke støtte for den eller de enkelte saker dette gjeler fra Arbeiderpartiet, SV, KrF eller Senterpartiet.

Venstre vil jobbe aktivt for å danne en borgerlig regjering, og vil støtte de regjeringskonstellasjoner som kan føre god borgerlig og sosial liberal politikk med Venstres støtte.

Nord Fron Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**