Behov for mer helhetstekning innenfor bolig og samferdsel

Anja Berggård Endresen fra Sola Venstre deltar idag på et interkommunalt formannskapsmøte der formannskapene fra Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger skal diskutere hvordan kommunene i fellesskap skal kunne styrke boligproduksjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Utfordringene med et stadig økende behov for tilgjengelige boligområder, er noe også vår kommune opplever. Kvithei er et veldig godt eksempel der kommunen har kommet i konflikt mellom krysspresset behov for boligtomter, samt behovet for vern av sårbar natur.

Venstre synes derfor det er viktig steg i riktig retning at man på tvers av kommunegrenser setter seg ned og forsøker å finne frem til gode løsninger på det boligpress hele regionen på Nord-Jæren opplever.

I forbindelse med at man diskuterer fremtidig boligpolitikk, må politikerne som idag møtes også forsøke å finne frem til gode kollektivløsninger som blir utbygd sammen med boligområder. Man bør fra første stund få etablert gode kollektivvaner som både er effektive samt gagner miljøet på best mulig måte.

Venstre gikk til valg på at vi vil kjempe videre for bybane. Vi mener at en bybane som også går gjennom Sola, samt med gode kollektivtilbud i form av matebusser fra de delene av kommunene som ikke var dekket av bybanetilbudet, ville være den beste løsningen for fremtidig kommunikasjon i regionen Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**