Osmund Ueland: – Umulige forhold for utvikling i Østfold

Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland dro frem storslegga mot dagens rødgrønne regjering da han gjestet Østfold Venstres fylkesårsmøte lørdag. – Dagens jernbanepolitikk er ikke bare elendig for kollektivtrafikken, den er faktisk ennå værre for regionalutviklingen i Østfold, tordnet Ueland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Osmund Ueland på Østfold Venstres fylkesårsmøte

Osmund Ueland på Østfold Venstres fylkesårsmøte
Foto: CHL

Ueland var klar på at uten at man tenkte helhetlig når man tenkte jernbane så ville utviklingen av Østfold gå i stå. – Tenk ikke bare på dobbeltsporet, men også på knutepunktene. Tenk ikke bare på dobbeltsporet, men husk kryssningsbelter for godstrafikk! Det glemmes ofte, men er løsningen på Østlandet både for å få regionalutvikling og for å kunne utnytte dobbeltsporets muligheter for fart optimalt.

Ueland var også tydelig på at han mente det er noe galt med prioriteringene hos politikerne: – Det som er politisk fundementalt galt er at man ikke kan tenke på motorveier først – man må tenke på det samtidig som dobbeltspor! Skjønner man ikke det har vi ikke noe begrep om samfunnsutviklingen. Det sies at man skal bygge ut noen steder som skal avlaste Oslo, men da skal man ikke bygge skyskrapere på Nesoddtangen, men hvordan man skal utnytte beliggenheten til for eksempel Moss, Fredrikstad, Sarpborg og Halden.

– Danmark bygger man infrastrukturen først og så det andre. I Norge er faktisk ikke infrastrukturen viktig nok for politikerne, fortsatte Ueland. – Vi må bygge infrastrukturen først, da blir det kjempeattraktivt for folk å bygge fordi de vet at de har større frihet for hvor de kan bo og jobbe.

Ueland mener at den jordnære strategien for utbygging av jernbanen er å satse på dobbeltspor i Intercitytriangelet: – 200-250km/t er veldig raskt. Raskt nok!! Fr.stad-Oslo på 37min. er ypperlig.

På spørsmål på hva han vil prioritere først var han klar på at det var billigst og mest samfunnsnyttig å ta alt sammen så raskt som mulig.

 Osmund Ueland: Dobbeltspor nå!

Osmund Ueland: Dobbeltspor nå!
Foto: CHL

– Jeg savner samfunnsbyggere i regjeringen. Vi må diskutere hvordan vi skal diskutere Østlandet hvor halvparten av befolkningen bor. Hvordan skal vi avlaste hovedstaden? Hvordan skal innbyggerne få valgfrihet om hvor bo og jobbe? spurte Ueland retorisk.

– Må vi kalle jernbaneutviklingen regionsutvikling for at noe skal skje? Næringsdepartementet bør inkluderes fordi dette er samfunnsmessig økonomisk, helsedepartementet må inkluderes fordi det blir tryggere å reise. Vi må vise alvoret i det at hovedstaden må bli avlastet.

Ueland var ei heller nådig i sin karakterestikk av Nasjonal transportplan (NTP). – NTP er et tragiskt dokument. Det er totalt uforpliktende og det er for fragmentert. En ordfører er like lykkelig som om han får inn en setning i NTP som om han skulle få inn et vers i Bibelen, men NTP Ikke et dokument for handling, men for trenering.

Ueland så de politiske dilemmaene politikerne er oppe i i jernbaneutbyggingen, men mener noen snart på ta ansvar. – Hele intercitytriangelet koster ca 130 milliarder kroner. Det er masse penger, men alt må bygges på en gang. Det å bygge ut en strekning av gangen er en politisk umulighet.

Ueland var tydelig på det ikke skulle snakkes om lyntog før pendlerne hadde fått sitt. – Hadde gravemaskinene stått klare langs Østfoldbanen så kunen vi snakke et lyntog, men nå er det verken realistisk eller fornuftig. I dag bruker vi 5milliarder årlig til å bygge ut jernbanen, men vi må bruke 10 milliarder mer i 12 år for at det skal monne. Skal tilliten til politikerne bestå må jernbanen være på plass i løpet av 10 år. Det er ikke mulighetene det står på men viljen, understreket Ueland.

På spørsmål fra salen om hvorfor står det på viljen svarte Ueland: – Finansdeparetementet styrer Norge, og de vil ikke binde penger utover et år av gangen. Et annen problem er at det ikke jernbane i alle fylker slik at ikke alle Stortingspolitkerne gidder å bry seg om jernbanen, og med en slik massiv satsning vil det gå masse penger til østlandet og da må man gjøre hestehandel i forhold til de andre landsdelen ala Kjell Opset gjorde i sin tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**