Kjartan Alexander Lunde og Nina Østebø er nye i styret i Rogaland Venstre

Både Kjartan A. og Nina blei samrøystes valde på fylkesårsmøtet på Sand i helga. Kjartan som leiar og Nina som sektretær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kjartan Alexander Lunde, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Kjartan Alexander Lunde har tidligare vore leiar i Rogaland Unge Venstre i fire år og aktiv sentralt i Unge Venstre. Ved valet 2011 var han med på å leie valkampen til Rogaland Venstre.

Lunde ser nå fram til å ta fatt på fleire utfordringar og arbeidsoppgåver i politikken. — Eg er veldig audmjuk over å få lov til å bli innstilt til ein så viktig posisjon for Noregs liberale parti, sier Lunde. Han ser på det som si hovudoppgåve å sørgje for at Rogaland Venstre blir godt representert på Stortinget etter valet i 2013.

Styret for 2012 ser då slik ut:
Leiar: Kjartan Alexander Lunde, Stavanger
Politisk nestleiar: Tove Frantzen, Sandnes
Organisatorisk nestleiar: Kenneth Gjesdal, Lund
Sekretær: Nina Østebø, Suldal
Kasserar: Tom Henrik Rosseland, Hå
Styremedlem: Anja B. Endressen, Sola

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**