Øystein Nilsen ny fylkesleder i Venstre

I tråd med valgkomitéens innstilling ble Øystein Nilsen valgt til ny leder av Troms Venstre på fylkesårsmøtet på Setermoen lørdag og søndag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Roar Sollied ba om avløsning etter åtte år som organisasjonsleder, men aksepterte å fortsette som nestleder. Som gruppeleder i fylkestinget tiltrer han uansett styret i valgperioden.

Øystein Nilsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Øystein Nilsen er bosatt med familie i Tromsø, men kommer opprinnelig fra Tjeldsund, der han startet sin karriere som folkevalgt for Venstre. Han har senere vært utsending til landsmøtet både for Nordland og Troms. Han har vært leder av Tromsø Venstre, er vara til kommunestyret og hadde til nå nestledervervet i fylkesstyret. Nilsen har hovedfag i statsvitenskap og er ansatt i Nasjonalt ikt-senter. Han har blant annet jobbet med et nordområdeprosjekt for Tromsø kommune. Som fylkesleder blir han fast medlem av Landsstyret i Venstre etter landsmøtet i april.

Irene Dahl

Nye navn til styret er lokallagslederne Irene Dahl, Tromsø og Lillian Hessen, Kvæfjord. Sistnevnte har også blitt lokallagsleder i et av de fremste Venstre-lagene i fylket etter at hun gikk av som ordfører i høst. Jonas Stein Eilertsen går ut av fylkesstyret for å vie seg fullt til sin heldagsjobb som byråd i Tromsø og gir samtidig plass til nye navn fra eget lokallag i styret. Han er for øvrig sentralt innstilt til å fortsette som vara til de direktevalgte i Venstres landsstyre. Unge Venstre vil det nærmeste året være representert i Venstres fylkesstyre ved leder Kine Johansen, som også har plass i den nyvalgte nominasjonsnemnda for stortingsvalgliste 2013. Der ble Irene Dahl leder og har med seg Jan Meyer, Vidkunn Haugli, Pål Johansen og Tove Smevik.

Styrk Forsvaret i nord
Årsmøtet vedtok fem uttalelser. Troms Venstre tar for seg Forsvarssjefens militærfaglige råd, og peker på skjevheten mellom nasjonal nordområdesatsing og militær tilstedeværelse i den nordlige

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

landsdelen. Nestleder i Venstre og forsvarspolitisk talsmann Ola Elvestuen var allerede fredag på befaring ved CRC Sørreisa og ble briefet av tillitsvalgt fra Hæren og lokale Venstrefolk i forkant av årsmøtet på Setermoen lørdag. —Jeg er imponert over det jeg har sett i Sørreisa, og tar med meg argumentasjonen for tre manøverbataljoner, sa Elvestuen blant annet til årsmøtet.

I øvrige uttalelser ber årsmøtet Troms fylkeskommune ta ansvar for urett gjort mot barnehjemsbarn; man tar opp psykisk helse hos barn, og man ber om mer fokus på læreren til nytte for eleven, og man veier mulighetene ved nye petroleumsfunn i nord mot nødvendig skjerming av sårbare kystområder. Styret skal videre sluttbehandle en uttalelse om samferdselspolitikk. Uttalelsene blir publisert om kort tid.

Tema havbruk

Tone Rasmussen

Foto: Vidar Grundetjern

Lørdag brukte årsmøtet tre timer på tema fiskeoppdrett. Innledere til debatt var Geir Ove Ystmark, direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Tone Rasmussen, marinbiolog fra Astafjordprosjektet, og leder av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) Odd Helge Utby.

En bedre helsepolitikk for den enkelte

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Roar Sollied

Maria Fjellstad, lege og lokalpolitiker i Harstad, er medlem av Venstres Velferdsutvalg. Hun presenterte Venstres velferdsprogram «En bedre helsepolitikk for den enkelte», som skal sluttbehandles på Landsmøtet på Fornebu i april. Hun ble også en av Troms Venstres utsendinger til LM, sammen med Øystein Nilsen, Roar Sollied, Jonas Stein Eilertsen, Kine Johansen og Irene Dahl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**