Helseministeren svikter de svakeste

Trine Skei Grande mener helseministeren nedprioriterer rusavhengige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

Det har dødd nærmere 50 personer i Nygårdsparken de siste to årene.

— Dette er helseministeren sitt ansvar. Hun burde vært mye tydeligere innenfor rusfeltet, også i Bergen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun mener rusfeltet har vært en forsømt oppgave gjennom mange år.

— At så mange dør av overdose er statens og helseministerens ansvar. Det finnes blant annet ikke nok rehabiliteringsplasser.

Direktør i Bergensklinikkene og leder for Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Erling Pedersen, foreslår at vi bør ha en rusminister.

— Vi trenger i hvert fall en helseminister som bryr seg om dette feltet. Det har vi ikke i dag, sier Skei Grande.

Rusomsorg

Foto: Mathias Fischer

Høy dødelighet
— Hadde det vært en annen befolkningsgruppe med en så høy dødelighet, ville helseministeren kommet på banen med en gang. Både når det gjelder tiltak og tydelighet, sier Venstrelederen.

Vil ut i bydelene
Partilederen besøkte fredag helsestasjonen i Solheimsviken, som følger opp gravide rusavhengige.

— Vi vil ha 1000 flere helsesøstre i landet. Det har vi med i vårt alternative budsjett for 2012. Vi ønsker med det flere helsestasjoner. Vi vil at flere bydeler skal ha et lignende tilbud som her i Solheimsviken, sier Skrei Grande.

Les hele saken på side 7 i Bergensavisen lørdag 4. januar.

• I budsjettforslaget for 2012 foreslo Venstre i bystyret i Bergen å øke bevilgningene til helsestasjonen i Solheimsviken med 1,2 millioner. Det kan du lese mer om her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**