Bolig og byutvikling

Miljøet må være det grunnleggende i all byplanlegging. Lavest mulig energibehov, minst mulig avfallsproduksjon, gode muligheter for kollektivtransport og inkludering av grønne byrom skal vektlegges i overordnede planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bygging

Foto: Microsoft

Bergen trenger mer offensiv byutvikling
Ubalanse i byutviklingen gjør at rushtidsavgift slår svært ulikt ut i Bergen. Løsningen er mer offensive grep i byutviklingen, mener Venstre.

Hør radiodebatt: Per-Arne Larsen utfordrer Arbeiderpartiet om grønn byutvikling
Mandag møtte Per-Arne Larsen fra Venstre Geir Steinar Dale fra Arbeiderpartiet til debatt om bærekraftig byutvikling. Du kan høre hele debatten her.

Grønn bløff fra Ap
Den siste tiden har Ap forsøkt å grønnvaske seg selv, men det grønne Arbeiderpartiet er en bløff, skriver Erlend Horn i dette innlegget i Bergens Tidende.

Vil stoppe gigantprosjekt ved Flesland
Prosjektet bygger opp under en dårlig byutvikling som legger opp til store transportbehov, mener Julie Andersland.

Sentrumsplanen mangler konkrete tiltak
Det er kreativt å kalle Sentrumsplanen for en plan, sa Julie Andersland på mandag. Tirsdag fikk Venstre og KrF flertall for å sende planen i retur.

– Nye bussprisar spenner bein under togtilbodet
Neste år vil det kosta 34 kroner å ta buss same kvar ein skal i Hordaland. Venstre-politikar fryktar dei nye prisane vil spenna bein under togtilbodet.

Bred politisk enighet bak Venstre i Fyllingsdalen: – Ringveg Øst vil ødelegge Fyllingsdalen
Det har samlet seg en bred politisk front mot å koble nye Ringveg Øst sammen med Ringveg Vest, med et monsterkryss midt i dalen. Ap og Høyre stiller seg nå bak Venstre sin advarsel.

Nye bommer skal stoppe bilene
To ekstra bomstasjoner i Sandviken vil redusere gjennomgangstrafikken i bydelen, foreslår SV, Byluftlisten og Venstre.

Høyre bør få avløsning
– Høyre har visst gitt opp både barnehager og byutvikling. Det er en ærlig sak, men da bør de la mer ambisiøse politikere slippe til, mener Julie Andersland.

Mennesker kan ikke flyttes rundt som brikker i et spill
Derfor må det lages større rom for barnefamilier i sentrumsplanleggingen. Les Åsta Årøens innlegg om Løvstakksiden her.

Et nytt sentrum for Åsane
C-feltet seiler nå opp som det nye urbane, kollektivbaserte og grønne sentrum i Åsane, skal vi tro lederne av Åsane Høyre og Åsane Venstre.

Har mistet interessen for flomsikring
Julie Andersland synes byrådets interesse for å flomsikre Nesttun ser ut til å ha dabbet av.

Mener Flesland-planene er svake
Det er fullstendig bakvendt å lage stra­tegier for å få veksten i flytrafikken til å fortsette, sier gruppe­leder for Venstre i bystyret, Julie An­dersland.

Nyborg er blitt et veikryss
— Det finnes en rekke arealkrevende, bilbaserte utbygginger i Åsane i nyere tid som er blitt til under det sittende byrådet. Enn så lenge oppleves ikke Nyborg som noe annet enn et veikryss, hevder Per-Arne Larsen i Åsane Venstre.

Bekymret over veivalg til Ringvei Øst
Fyllingsdalen Venstre er positive til utbyggingen av Ringvei Øst, men er dypt bekymret over veivalgene som det foreløpig diskuteres. Fylkespolitikerne skal i disse dager «bestille» hvilke alternativer for tunnel fra Arna som skal utredes videre. Her er alternativene alt for få!

Åsane fortjener et nytt hjerte
Sentrale Åsane har blitt forsømt i lang tid, og det er fristene å kalle dagens situasjon et hjerteinfarkt. Utbyggerne forkaster en mulig redning, og bygger parkeringsplasser og trafikksystemer for å ta i mot en massiv trafikkøkning i stedet. Den såkalte urbaniseringen av Åsane sentrum gir ikke bare en risiko for økt trafikk, det er planlagt for det, og sterkt ønsket. Vi er redd for at dette ikke blir et pulserende hjerte, men en betent blindtarm kuttet bort fra resten av Åsane.

Åsane sentrum er en katastrofe
— Vi er mer interessert i byutvikling. Åsane sentrum er i dag en katastrofe, sa gruppeleder i bystyret for Venstre, Julie Andersland, som deltok i paneldebatten om banen skulle gå gjennom eller utenfor Åsane sentrum.

Grøntområder krever urban byutvikling
Skal vi få plass til grøntområder i Bergen, må vi akseptere en mer urban og mindre arealkrevende byutvikling, skriver Julie Andersland i sitt svar til Miljøpartiet De Grønne.

En tafatt opposisjon
BA-kommentator Olav Kobbeltveit fyrte 3. januar av en real bredside mot både byrådet og velgerne i Bergen. Byrådet, fordi de ikke tar skikkelig grep om de utfordringene Bergen står overfor, og tilsynelatende også velgerne, fordi de enda ikke har hatt vett til å kaste byrådet ut av maktens korridorer. Det mener Kobbeltveit de bør gjøre noe med så snart anledningen byr seg.

Helt uaktuelt med reklame i middelalderbyen
Venstre vil sikre middelalderbyen mot reklame.

Utbygging på Hilleren er dårlig byutvikling
Næringparken på Hilleren er dårlig byutvikling og dårlig miljøpolitikk, mener Venstre.

Slapp byutvikling
Er det arkitektene som ikke kan, utbyggerne som ikke vil, eller politikerne som ikke tør?

Slaget er tapt, men krigen for Åsane fortsetter
— Bystyrets flertall vil bare fortsette den uheldige utviklingen som Åsane har lidd under lenge, sier Venstre-politikerne Erlend Horn og Per-Arne Larsen.

Nei til nytt varehus på Myrdal
Venstre vil sette ned foten for arealkrevende handel i Åsane, og vil ta opp saken når forslaget om nytt varehus på Myrdal skal behandles i bystyret onsdag.

Skeptisk til at stasjonene forsvinner
Nærpoliti-stasjonene på Løvstakksiden og Landås er nedlagt. Leder for Løvstakksiden Vel og bystyrerepresentant for Venstre, Åsta Årøen, sier til Bergens Tidende at hun liker dårlig at stasjonene blir borte.

Byutvikling i fellesskap
BTs Eirin Eikefjord skrev søndag 15.09 om det hun omtaler som en sykdom: Kiosk-kjeder, kaffe-kjeder og andre tar langsomt over sentrum. Bergen blir en filial-by for internasjonale merkevarer uten sjel. Det er ikke vanskelig å være enig i problembeskrivelsen, men hun bommer noe når hun retter skytset mot de styrende politikerne. Vi må plassere skylden der den hører hjemme: Hos oss selv.

Krever at byråden beklager
Byråd Filip Rygg har fått mye kritikk for sin håndtering av Fleslandsvegen. Nå får han mer kritikk fra Venstres Erlend Horn, men vil ikke beklage.

Hjellestadvegen er dyr og dårlig miljøpolitikk
Onsdag vedtok Ap, KrF, Frp og Høyre å bruke 300 millioner på opprusting av Hjellestadvegen. Pengene skal tas fra gang- og sykkelveimidler. Dyrt og dårlig miljøpolitikk, mener Venstre.

En grønn urbanisme
Grønn urbanisme er et begrep flere bør merke seg. Det er en måte å tenke på som vi ikke er så flinke til i Bergen.

Krever miljøprioritert gjennomkjøring
Venstre vil ikke bruke 300 millioner på Hjellestadveien. Mer penger til utbedring av vei gir mindre penger til sykkel.

Venstre vil trosse fagetaten og bygge høyt
Erlend Horn (V) mener at Svein Kjelstrup Olsen sin høyhusplan i Møllendal er en god idé.

Vil fjerne bilene fra Bryggen
Nesten hele opposisjonen mener det er unødvendig å vente på bybanetraseen for å gjøre Bryggen bilfri.

Bergen trenger Løvstakksiden
BT skuffer i sin reportasje om oss “skyggesiden”. De kom, glodde og gikk.

Høyhus på vent
Byggepolitiker Erlend Horn og flere andre lurer på hvor den bebudede høyhusplanen for Bergen blir av.

Håper på mer boligsoneparkering
I fjor etterlyste Julie Andersland boligsoneparkering i St. Halvards vei. Byrådet sa nei, men nå har pipen fått en annen lyd.

Venstre vil flytte omstridt blokk
Flytt blokken 16 meter, foreslår Venstre. I dag avgjør bystyret om SiB får bygge i Jekteviksbakken.

Uviss fremtid for Åsane sentrum
Utbygger/investor Steen&Strøm sendte nylig et brev til Bergen kommune der de trekker seg fra utbyggingsavtalen i Åsane. I stedet ønsker de å utvikle noe i retning av det nye Emporia-senteret i Malmø. — For oss som bor i Åsane, handler det ikke bare om å få mest mulig butikker, men om å få et levende bydelssentrum, sier nestleder i Bergen Venstre, Per-Arne Larsen fra Ulset, som reagerer med undring og bekymring på det som nå skjer.

Vil flytte Fana brannstasjon
På bystyremøtet før påske spurte Julie Andersland (V) byrådet om det var satt i gang en dialog med brannvesenet for å finne en bedre lokalisering av brannstasjonen i Fana.

Etterlyser sentrumsplan for Loddefjord
Venstre etterlyser plan for Loddefjord. – Skremmende dårlig luft, sier Julie Andersland.

Dobler Nesttunsenteret
Byrådspartiene gir eierne tillatelse til å doble kjøpesenteret på Nesttun. Det gjør det vanskelig å åpne Nesttunelven, mener Venstre.

Dårlig byggeplan på Skansemyren
Utbyggingsplan på Skansemyren er dårlig håndtverk, mener Venstre.

Vi skal kjempe for den grønne bydelen
– Det er veldig positivt å se at forslagene til fremtidens Fyllingsdalen legger så stor vekt på de grønne lungene som bydelen er kjent for, sier Julie Andersland til Sydvesten.

Grønn og rettferdig eiendomsskatt
Venstre mener eiendomsskatt er nødvendig for å gi bergenserne det velferdstilbudet de har krav på, men vil holde skatten så lav og så rettferdig som mulig.

Krever svar om Fleslandsvegen
Venstre vil kreve svar fra byrådet på hvorfor arbeidene med Flesland avløpsrenseanlegg har startet opp i strid med Vegvesenets innsigelse.

Alvorlig at hensynet til trafikantene ikke er ivaretatt
Nestleder i Komité for miljø- og byutvikling, Julie Andersland (V) stusser over at kommunen kan trosse Vegvesenet og gå i gang med sprenging og massetransport på Fleslandsvegen.

Bussene må tilbake til Bergen
Svein Tore Havre, kommentator for BA, skrev tirsdag 20. november om at Bergen må få ansvaret for kollektivtrafikken tilbake, slik vi med hell hadde det i en prøveperiode frem til 2007. Jeg er hjertens enig med ham, skriver Julie Andersland.

Utbyggere dropper passivhus uten konsekvenser
Ingen konsekvenser for snuoperasjon på Natlandsmarken.

Håper broen står klar om to år
Julie Andersland håper gang- og sykkelbroen over Damsgårdssundet står ferdig om to år som lovet, men er bekymret over byrådets planer, som setter fristen til juni 2016.

Meningsløst med tomme studentboliger
Julie Andersland og Hanne Kvilhaugsvik i Venstre mener SiB er for firkantet.

Vil bygge studentboliger på Bygarasjen
Det nytter ikke å sitte med hendene i fanget og vente, sier gruppeleder for Venstre, Julie Andersland. Hun og Anders Skoglund foreslår å bøte på boligmangelen ved å bygge midlertidige studentboliger på toppen av Bygarasjen.

Dårlig kommunikasjon gir kaos ved Gamle Bergen
I fjor startet sprengningsarbeid ved Gamle Bergen. Arbeidet skulle ta fire uker, men har nå pågått i ti måneder.

Bussene må frem i Bergen Vest
Bussene må frem selv om veiene bygges om, sier Julie Andersland til Bergens Tidende.

Flere sosiale boliger i alle bydeler
En av Bergens største utfordringer er mangel på boliger for vanskeligstilte og sårbare grupper. Vi vet at en av grunnsteinene i en god rehabilitering av rusavhengige er tilgang på gode, tilpassende sosiale boliger.

Lite miljøvennlig tunnelforslag
APs Harald Schjelderup har lagt frem ideen om å kombinere en fremtidig Arnatunnel med en Ringvei Øst; et forslag som etter sigende skal begrense trafikkbelastningen på Bergen sentrum. Med dette forslaget er Arbeiderpartiet tilbake blant eksospartiene i bystyret.

Venstre-nei til Skjoldnes-utbygging
– Det hjelper ikke om planen isolert sett er god, når kollektivdekningen er så dårlig, sier Julie Andersland om den planlagte utbyggingen ved Troldhaugen.

Ønsker byrådet velkommen etter om bygging på rådhustomten

Venstres Julie Andersland fremmet i fjor forslag om å regulere parkeringsplassen ved Rådhuset til bygging, som en del av fortettingsstrategien for Bergen sentrum. Nå jobber byrådet med det samme.

River gjerne Bygarasjen
Venstre sier ja til å rive Bygarasjen, så lenge det ikke forsinker Bybanen eller bidrar til mer biltrafikk i sentrum.

Fremdeles skeptisk til tunnel
Trond Sværen og Arne Rørnes fra Hjellestad skrev begge i Fanaposten fredag 11. mai om Venstres skepsis til tunnel-alternativet for ny Hjellestadvei. Julie Andersland redegjør her for standpunktet.

Vil ha tigger-dusj
Tiggere bør få eget dusj og toalett, mener Venstre. – De får klare seg selv, svarer byrådet.

Politisk skepsis til Hjellestad-tunnel
Venstre mener Hjellestad-tunnel er for dyr og for dårlig.

Sier nei til godsterminalmillioner
Venstre vil ikke bruke 600 millioner på en midlertidig opprusting av godsterminalen på Nygårdstangen.

Farlig fart på Hardangervegen
Arna Venstres Kjell André Johannessen mener fartsgrensen mellom Grimesvingene og Haukeland er absurd – og farlig.

Mot bilby i Åsane
Åsane må få et skikkelig løft for å unngå å bli en bilby, sier Venstres Julie Andersland til BA onsdag.

Veksten kommer på Nyborg, Venstre vil ha bybane til Vågsbotn
Nyborg i Åsane står foran en enorm vekst fremover, og vi bør allerede nå starte planleggingen av bybane inn i dette området, mener Julie Andersland (V).

Laksevåg er blitt Bergens båkgård
Venstrepolitiker og Laksevåg-beboer Trond Wathne Tveiten mener nærområdet hans er forsømt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**