Marit Kamøy – varamedlem tll styret & webredaktør i Frogner Venstre!

Marit dukket opp på et styre- og medlemsmøte i Frogner Venstre høsten 2011 og ble sporenstreks tildelt oppgaven som web-redaktør! På årsmøtet i Frogner Venstre i januar 2012 ble hun valgt inn som vara til styret. Her kan du lese mer om Marits politiske ambisjoner og hjertesaker!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


MARIT KAMØY – 49 ÅR GAMMEL.

Til vanlig bydelsoverlege i Bydel Ullern og assisterende fylkeslege i Buskerud.

Hva vakte ditt politiske engasjement, Marit?
Jeg har alltid vært politisk bevisst – vokste opp i en politisk oppvakt miljø og i en lokalpolitisk aktiv familie. Jeg er en typisk “politisk vandrer” som nå er i ferd med å slå politiske røtter i Venstre. I Venstres tankegods og politiske tradisjon er det ideen om borgeren som myndig og kompetent i eget liv og egen historie, det jeg identifiserer meg sterkest med.

Er det spesielle politikkområder du brenner for?
Jeg er særlig opptatt av næringspolitikk – som grenser tett opp til velferdspolitikk. Dette er fordi jeg vet at arbeidslivstilknytning er livsviktig for det moderne menneske; spissformulert kan man si at arbeid er viktigere for helsa enn helsetjenester! Arbeidslivstilknytning gir bedre helse, bedre økonomi, lengre liv og gode sosiale ringvirkninger. OECD sier at det ikke er mengden naturressurser som bestemmer en nasjons utviklings- og sivilisasjonsgrad, men hvordan humankapitalen forvaltes! Det er noe å tenke på i vår opptatthet av oljeressurser mens vi samtidig skviser folk ut av jobb og sørger for at de som havner utenfor, forblir der.

Hva er du best på innen politikken?
Jeg kan helseforvaltningen og -politikken ut og inn; en viss oversikt har jeg vel egentlig også når det gjelder velferdsfeltet. Men jeg er fersk i politikken og er foreløpig ikke involvert i politikkutformingsprosesser i Venstre – det har jeg veldig lyst til! Fra mitt arbeide i den sentrale helseforvaltningen har jeg sett og erfart den andre enden av prosessen – når vedtatt politikk skal settes ut i livet.

Helt til slutt – hva er dine politiske ambisjoner for bydelslaget og deg selv?
Som alle andre politisk engasjerte mennesker, vil også jeg gjerne bidra og bety noe i Venstrelandskapet – så jeg vil gjerne bli “oppdaget” og få mulighet til å involvere meg i politikkutformingsarbeid på velferds- og næringsområdet. Imens passer jeg på at Frogner Venstre sin hjemmeside er lekker, fresh, oppdatert, informativ, morsom…et absolutt must for alle FVere!

Frogner Venstre er et ambisiøst bydelslag med mange dedikerte medlemmer og mange store saker under arbeid – Frognerstranda, Filipstad, framtidens skoler. Men vi har mange medlemmer vi ikke kjenner og som vi ikke klarer å dra nytte av i bydelslaget – det har jeg lyst til å gjøre noe med! Som web-redaktør!

Marits oppfordring til alle FVere – ta kontakt om saker du mener bydelslaget bør ta tak i, eller om du har tips til saker som bør komme “på trykk” på siden vår.

M:-)K

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**