Offentlig eierskap

Kommunalt eierskap i konkurranseutsatte næringer kan skape konflikter mellom politikernes ansvar som kommersielle eiere og politikernes ansvar som representanter for alle byens borgere. Kommunen må forvalte eierskapet sitt ut fra strategiske hensyn, ikke profitt. Derfor vil Venstre selge kommunens eierandeler i Tide og BiR, og skille ut og selge de delene av BKK som ikke ivaretar strategiske interesser knyttet til infrastruktur for strøm. Infrastruktur for bossug skal forbli i kommunalt eierskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

bedrift

Foto: Microsoft

Fremmet forslag om etiske retningslinjer
I onsdagens bystyremøte fremmet Venstre forslag om bedre etiske retningslinjer for tjenestekjøp.

Grønt investeringsfond
Bergen Venstre vil begynne del- eller nedsalg i offentlig eide selskaper som BIR, BKK og annen eiendom, og bruke det meste av inntektene til å opprette et grønt investeringsfond.

Bedre bosshåndtering
Det er Bergen interkommunale renovasjonsselskap (BIR) som står for avfallshåndteringen i Bergen. De siste ukene har byens politikere behandlet flere saker som viser hvorfor det er på høy tid å selge BIR og legge bosstømming ut på anbud.

Stiller spørsmål ved bossmonopol
Venstre er oppgitt over at BIR har monopol på innsamling av husholdningsavfall. De vil ha bosset ut på anbud.

Rart at salg av Magnus Barfot kommer nå
Venstre har vært åpen for å selge Magnus Barfot-bygningen som et alternativ til salg av selve kinodriften, men vil at saken sees i sammenheng med salg av kinoen.

BIR er for dårlig på kildesortering
Venstres Julie Andersland er oppgitt over BIR, som hun mener er for dårlig på kildesortering.

Krever svar fra BKK
Venstre krever svar om etikken i BKKs internasjonale engasjement.

Leie billigere enn å eie i det lange løp
Med offentlig-privat samarbeid (OPS) i skolen får vi vedlikehold som en del av husleien. Det ser dyrere ut på papiret, men det er billigere i det lange løp.

Vil selge Rådhuset
Det er ikke en kommunal kjerneoppgave å sitte på vedlikeholdskrevende kontorarbeidsplasser. Vi må prioritere kjerneoppgavene og fristille ressurser der det er mulig. Derfor vil vi selge rådhuset og inngå en langvarig avtale om leie.

Prinsippløst om Bergen kino
Venstre og Unge Venstre er uenig om Bergen kino: Bystyregruppen ønsker kommunalt eierskap som kan sikre et bredt kulturtilbud, ungdomspartiet vil ha kinodriften bort fra politikernes hender. Men én ting er vi enige om: Byrådets kinopolitikk er korttenkt og prinsippløs.

Sjokkert over Bydrift-avsløring
Bergen kan ikke være bekjent av at et kommunalt selskap overvåker sine ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**