Psykisk helse

Psykiske lidelser berører store deler av befolkningen. Venstre vil styrke samarbeidet mellom de ulike nivåene i behandlingsapparatet. Vi mener det er behov for å styrke innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Vil ansette 20 skolepsykologer
Venstre mener løsningen på mangler i skolehelsetjenesten er å opprette 20 stillinger til skolepsykologer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**