Skole

Skolens viktigste oppgave er å utdanne gode borgere som tar vare på seg selv, hverandre og verden rundt oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande om skole og integrering på TV2

Foto: TV2

Ungdom må lære mer økonomi
I Meland kommune får ungdomsskole-elevene lære om privatøkonomi gjennom prosjektet «Ungdommens gjeldsrådgivning». Vi i Venstre vil importere ordningen til Bergen, samt la elevrådene få bryne seg på budsjettansvar, skriver Idun Bortne i dette innlegget i BA.

Utsetter salg av Søreide skole
Venstre og KrF går med på å utsette salget av Søreide skole. Iherdig innsats fra aksjonsgruppen har snudd bystyreflertallet.

Bedre demokratiopplæring for ungdom
Idun Bortne fremmet i bystyremøtet 19. mars et privat forslag om å bedre demokratiopplæringen for ungdom.

Ønsker skole-debatt før valget
Byrådet vil ikke røpe hva de vil gjøre med skolestrukturen i Bergen før etter valget i 2015. Uheldig, mener Venstre.

Frykter store mørketall på vedlikehold
Forfallet av offentlige bygg fortsetter, og Venstre frykter at det er store mørketall.

Byrådet taler med to tunger
«Det skal ikke gå ut over tjenestetilbudet til innbyggerne», sa finansbyråd Liv Røssland til BA om de stadig økende kostnadene av vedlikeholdsetterslepet i skolen. «Det blir for dyrt», sa skolebyråd Ragnhild Stolt-Nielsen om å videreføre svømmetilbudet ved Holen og Damsgård skoler. Begge sitatene er å finne på samme side i Bergensavisen fredag 3. mai.

Skolesprekk gir pengeproblemer
Etter rapportene som ble lagt frem i går, er vedlikeholdsetterslepet for skolene oppe i 2,5 milliarder. Erlend Horn frykter at kostnadene kan gå ut over kvaliteten på undervisningen.

Møhlenpris skole i det blå
Venstre reagerer på nok en utsettelse av Møhlenpris skole.

Politikerne krever at skolene strammes opp
Opposisjonspartiene krever at byrådet tar tak i manglende vedtak mot mobbing i bergensskolene.

Tiltak mot lese-, skrive- og regnevansker
Lærere og førskolelærere kan for lite om lese- skrive- og regnevansker, mener Idun Bortne. Venstre vil ha en egen plan mot dysleksi og dyskalkuli, men byrådet sier nei.

Uvisst om Møhlenpris
FAU får ikke vite om fremdriften for Møhlenpris skole.

Vil styrke morsmålsundervisningen
I bystyret onsdag fremmet Idun Bortne (V) et forslag om å styrke morsmålsundervisningen i Bergen.

Vil heller styrke sidemålsundervisningen
Høyres forslag om muligheten til å velge bort sidemål i skolen fikk ikke støtte i bystyret. Venstre vil heller styrke sidemålsundervisningen.

Arbeiderpartiet prioriterer ikke vedlikehold av skolebygg
Idun Bortne mener det ikke bare er byrådet som nedprioriterer skolevedlikehold når det faktisk kommer til stykke.

– En halv milliard over ti år, er veldig mye penger
I dag kom rapportene som viser at 11 nye skoler må rustes opp.

Lite skolevedlikehold fra andre partier
At skolene i Bergen behøver et vedlikeholdsløft bør være velkjent for de fleste. Årevis med nedprioritering har ført til stengte skoler og ubrukelige bygg. Det som er mindre kjent er at knapt noen er villig til å gjøre noe med det.

Bare Venstre prioriterer nok vedlikehold
Ingen andre partier når kommunens egne målsetninger.

Beklager nedleggelse av BHG
– Jeg forstår at det er en vanskelig sak for fylkestinget, men vi mener at BHG ikke bør legges ned, sier bystyrerepresentant Idun Bortne

Velbegrunnet mistillit
I dette leserinnlegget svarer alle gruppelederne for opposisjonspartiene i Bergen på et debattinnlegg fra Høyres Ragnhild Stolt-Nielsen.

Høyres triksing med tall
Det massive forfallet i bergensskolen er et faktum. Høyre makter ikke løste problemene. At Ragnhild Stolt-Nielsen gjemmer seg bak at bystyret vedtok en plan i 2010 som gikk tilbake på løftene fra 2006 er bare pinlig. Vi kan ikke vedta oss vekk fra falleferdige skoler.

Venstre uten tillit til Monica Mæland
Venstre er det eneste borgerlige partiet i Bergen som har fremmet mistillit mot byrådet. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, skriver Julie Andersland i dette innlegget i BA.

Mener Monica Mæland må gå
En samlet opposisjon beskylder Monica Mæland for å ha holdt tilbake informasjon om skoleforfallet. Nå krever de hennes avgang som byrådsleder.

Ekstra alvorlig med mistillit mot borgerlig byråd
Men vi er kommet frem til at den mangelfulle satsingen på en god og trygg skolehverdag for Bergens elever og lærere er så alvorlig at vi på dette området ikke har tillit til at Monica Mæland kan styre Bergen på en forsvarlig måte, sier gruppeleder Julie Andersland til BA.

Mistillitsforslag mot byrådet
Gruppeleder for Venstre i bystyret, Julie Andersland, mener byrådet ikke har gjort nok for å stoppe skoleforfallet i Bergen.

Venstre vurderer mistillit mot Monica Mæland
Tirsdag skal Venstre diskutere mulig mistillit mot byrådet som følge av det stadig økende skoleforfallet.

Snuoperasjon gir håp for BHG
Byrådet i Bergen har godtatt at BHG legges ned, men nå er en snuoperasjon på gang.

Symbolsk trefelling
Filip Rygg vil hugge 200 år gamle hestekastanjer på Nygårdshøyden for å få plass til midlertidige brakker som skal huse elevene fra Møhlenpris skole.

Redder Bergen Handelsgymnas
Torsdag foreslo Venstre at Bergen kommune i sin høringsuttalelse skal gi klar beskjed til fylkeskommunen: Vi vil ikke legge ned BHG. Med stemmer fra Frp og Høyre fikk forslaget flertall.

La handelsgymnaset leve
Høyre har lyst til å legge ned Bergen Handelsgymnasium. Med det vil de bygge ned en av Bergens beste skoler, et levende fagmiljø og en historisk institusjon i byen vår, skriver Mathias Fischer i dette innlegget.

Til aksjon for BHG
Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være nødvendig å fjerne BHG, og synes byrådet burde stå mer opp for skolen, sier Idun Bortne (V) om planene om å legge ned Bergen Handelsgymnas.

La ned Nygård skole
Venstre beklager at byrådet har valgt å legge ned Nygård skole.

Seier for elevenes rettsvern
Etter en nokså sjelden seanse i Stortinget torsdag 10. mai, der Stortinget for en gangs skyld utviklet politikk i stortingssalen, fikk Venstre flertall for at det skal kreves skriftlig samtykke fra elevene i forkant av eventuelle personvernkrenkende politiaksjoner i skolen.

Byrådet håper på påskemirakel
Venstre mener det må et mirakel til for at vedlikeholdskostnadene for skolene ikke skal gå ut over andre tjenester.

Skolehøring avslørte systematisk manglende vedlikehold
I høringen i oppvekstkomiteen kom det frem en systematisk nedprioritering av vedlikehold i skolen. Venstre lurer på hvor pengene til forbedring skal komme fra.

Vil ansette 20 skolepsykologer
Julie Andersland, gruppeleder for Venstre, mener løsningen på mangler i skolehelsetjenesten er å opprette 20 stillinger til skolepsykologer.

Venstre vil ha 100 nye lærere
Venstre vil prioritere å ansette 100 nye lærere i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**