Sparker igang lokalpolitisk nettverk

Forberedelsene til valget i 2013 er i gang og lokalpolitisk nettverk (LPN) er Venstres nettverks- og skoleringssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag, og sikrer skolerte kandidater og en samkjørt organisasjon. Første samling blir i Vennesla 17. og 24. mars 2012-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre sparker i gang valgkampen 2013 og lokalpolitisk nettverk

Venstre sparker i gang valgkampen 2013 og lokalpolitisk nettverk
Foto: Runar Nes

Lokalpolitisk nettverk skal forberede lokallagene på valgkampen, og sette lag og ressurspersoner i stand til å håndtere valgkampen lokalt. LPN løfter lagbyggingen — bygging av det organisatoriske laget, og byggingen av oss selv som et lag med felles mål. Målgruppe for samlingen er lokallagsledere og gruppeledere. Men samlingen er åpen for alle som har en rolle i å bygge organisasjon lokalt og forberede valgkampen.

Les mer om samlingen på https://www.venstre.no/lpn/. Informasjon om påmelding fra den enkelte region, om pris og detaljer om programmet blir lagt ut på disse sidene. Foreløpig ber vi deg bare holde av datoen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**