Venstre vil utvide skjenketiden

Venstres Erik Lundeby foreslo i Kommunestyret at skjenke- og åpningstidene i Drøbak bør utvides. Bransjen mener dette nå er kritisk for at Drøbak skal bestå som helårs utelivsby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rådmannen vil i april legge frem et utkast til skjenkereglement for Frogn kommune for 2012-2015. Kommunestyret i Frogn hadde derfor temadiskusjon om skjenkepolitikk 6.2.2012. Temadiskusjoner er åpne møter der politiske partierog andre interessenter gir innspill til rådmannens saksforberedelse.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Drøbak er et turiststed og en utelivsby, og de næringspolitiske hensynene må derfor gis betydelig vekt, sier Lundeby. Etablering av serveringssteder skal være enkelt, forutsigbart og basert på like vilkår.

Etter Lundebys innlegg tok Reenskaugs Tony Eide ordet og opplyste at innskrenkingen av skjenketiden for fire år siden hadde vist seg å gå hardt ut over lønnsomheten i bransjen. Eide uttalte seg på vegne av NHO Reiselivs medlemmer i Drøbak.

-Særlig de yngre gjestene uteblir når skjenkestedene stenger klokken 2, sa han, og pekte på at lekkasjen til Oslo og andre steder ble stor.

Venstre fikk støtte fra flere partier og enkeltrepresentanter for at skjenketidene bør vurderes på nytt. Venstre foreslo også at næringspolitiske hensyn skal inn i målsettingen for skjenkepolitikken, med vekt på at Drøbak som utelivsby skal være kjent for god stemning og hyggelig samvær, ikke vold og utagerende adferd.

Andre elementer i Venstres innspill:
•God forebyggende ruspolitikk, særlig når det gjelder ungdom
•Strenge kontroller og sanksjoner, der det vurderes hva skjenkestedene gjør for å forebygge overtredelser
•Større spillerom for kombinerte konsepter der også andre enn rene serveringssteder kan søke skjenkebevilling
•Det skal fortsatt oppnevnes et politisk sammensatt kontrollutvalg

Les Lundebys innlegg i kommunestyret her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**