De rødgrønne bløffer om billigere tannhelse

En levekårsundersøkelse viser at ca. 5000 trondhjemmere ikke kan gå til tannlegen selv om behovet er stort. De har rett og slett ikke råd til å prioritere en slik utgift. Regjeringspartiene var høyt på banen under valgkampen i 2009 for billigere tannhelsetjeneste. Men nok et løfte er brutt! Nå må regjeringa komme med et tilbud om billigere tannhelse til de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre prioriterer dette meget høyt og har klare mål: Vi vil utvide den offentlig finansierte tannhelsebehandlingen, slik at flere grupper får dekket deler av utgiftene til tannbehandling.

Utsatte grupper skal i større grad enn i dag bli prioritert gjennom en offentlig refusjonsordning. Delfinansiere nødvendige tannlegekostnader ved å innføre en såkalt høykostnadsbeskyttelse som gjør at det offentlige dekker 50 prosent av nødvendige tannlegekostnader mellom 3.000 og 15.000 kroner årlig, og 85 prosent av kostnader som overstiger 15.000 kroner.

Jon Gunnes, kommunalråd for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**