-Ville øke bevilgningene til bredbånd i Okkenhaug

Venstre ville øke bevilgningene til bredbåndsutbygging i Okkenhaug. Det foreslo partiet i formannskapet på onsdag. Rådmannen hadde innstilt på å bevilge 250 000 kroner til prosjektet. Venstre ville øke denne til en halv million, og styrke satsing på bredbånd med ytterligere 250 000 kroner slik at kommunen bevilger 1 million til bredbåndsutbygging i 2012. -Fortsatt er det slik at 35 prosent av husstandene i kommunen mangler fiberbredbånd, sier Venstres Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Tilgangen til fiber er i hovedsak etablert kun i sentrumsområdene i Levanger, Skogn, Åsen. Venstre vil prioritere utbygging av den digitale motorvei og Venstre vil arbeide for at kommunen sikrer utbygging av fiberbredbånd til kommunale boligfelt i grendene og områder med spredt boligbygging.

-I vid forstand handler dette om bolyst og like muligheter for folk som velger å bosette utenfor de sentrale områdene i kommunen. Det er viktig at det ikke er forbundet med ulemper å bo på landsbygda, sier Venstres Karl M. Buchholdt. Han ville doble bevilgningene til bredbåndsutbygging i Levanger. Totalt foreslo han en økning i 2012 på 500 000 kroner til en slik satsing på kommunebasis.

-Evnen til å tiltrekke seg nye innbyggere blir stadig viktigere for en kommunes utvikling, og Levanger må være attraktivt for alle grupper. Fiberbredbånd øker også grunnlaget for personer som kan tenke seg å starte ny virksomhet på bygdene. En økt satsing på fiberbredbånd vil gi Levanger et fortrinn som kommuner ikke har satset på bredbånd mangler, avslutter Karl M. Buchholdt. Venstres forslag ble nedstemt av de andre partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**