Hilmar Flatabø ble gjenvalgt som leder

Fylkesårsmøtet gjenvalgte lørdag Hilmar Flatabø, Tønsberg som leder av Vestfold Venstre. Med seg i ledertrioen får han Karin S. Frøyd, Larvik som tok gjenvalg som organisatorisk nestleder og Per Martin Berg, Sande som ny politisk nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Fra v.: Karin S. Frøyd, Hilmar Flatabø og Per M. Berg

Fra v.: Karin S. Frøyd, Hilmar Flatabø og Per M. Berg
Foto: Kåre Pettersen

Videre valgte årsmøtet Karin Virik, Sandefjord som ny sekretær i fylkesstyret. Som styremedlemmer ble valgt Elin Berg Schmidt, Re og Klaus Olstad, Svelvik.

På valg som styremedlem var Arne Magnus Berge, Nøtterøy foreslått fra valgkomiteen. Under behandling av valgene ble Elin Berg Schimdt, Re foreslått som medlem. Ved den etterfølgende skriftlige voteringen fikk hun flest stemmer.

Som varamedlemmer til fylkestyret ble følgende valgt:

1. vara: Nora Pernille Bruun-Lie, Horten
2. vara: Eddy Robertsen, Horten
3. vara: Ole Christian Fredriksen, Sande
4. vara: Vivi G. Karlsen, Tønsberg
5. vara: Magdalena Fransson Lindtvedt, Lardal

Fylkesårsmøtet valgte også 8 Landsmøteutsendinger i tillegg til fylkesleder Hilmar Flatabø som er Landsstyremedlem og leder av Vestfold-delegasjonen. Følgende 4 kvinner og 4 menn ble valgt:

1) Nora Pernille Bruun-Lie, Horten
2) Aina Dahl, Tønsberg
3) Helene Eriksen, Andebu
4) Suzy Haugan, Tønsberg

1) Per Martin Berg, Sande
2) Eddy Robertsen, Horten
3) Ole Christian Fredriksen, Sande
4) Trygve Storrønningen, Larvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**