Mandagsmøte 13. februar

Mandag møtes vi igjen på Venstres kontorer i Kongensgate 34. Fra starten av møtet får vi besøk fra Returkraft AS. I tillegg står saklisten til ukens møter i oppvekststyret og formannskapet på dagsorden, med en rekke store og viktige saker. Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møtet starter kl. 18.30 med besøk fra Returkraft AS, som vil svare på den kritikken som ligger i den nylig presenterte revisjonen av selskapet. Bystyret utsatte saken i forrige møte, og den kommer opp igjen senere.

Fra formannskapet vil følgende saker drøftes:
– Alladin. Det foreligger et svar fra administrasjonen på oversendelsesforslaget Venstre fikk gjennom i bystyret.
– Utreding av samarbeidet mellom UiA og Agder naturmuseum.
– Oppnevning av barn og unges representant

Fra oppvekststyret vil følgende saker drøftes:
– Rapport om spesial- og støttetjenester i oppvekstsektoren
– Høring – valgfag og tid til elevrådsrelatert arbeid
– Innføring av kommunal kontantstøtte i Kristiansand

Alle sakspapirene finner du på Politisk Agenda på nettsidene til Kristiansand kommune.

PS: Ryktene sier også at Øystein har med seg rabarbrakaka til Gull på mandag, og at Eva derfor vil være i et særdeles godt humør 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**