Ett sykehus i Mjøsregionen

En felles strategi om et komplett sykehus i Innlandet vil sikre at kompetanse og arbeidsplasser i Sykehuset Innlandet kan opprettholdes og utvikles, og gi behandling i nærområdet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Blomst til Andersen

Hedmark Venstre har for flere år siden tatt til orde for at innlandet må satse på å bygge opp et felles medisinsk kompetansesenter.
Det ser nå ut til at et slikt standpunkt er i ferd med å modnes fram hos flere aktører. I mellomtiden har verdifull tid gått tapt — tid som kunne vært brukt til å planlegge en sykehusstruktur for framtida også her i innlandet.
Hedmark Venstre støtter hovedtrekkene i «Strategisk fokus 2025» som 2.februar ble framlagt av administrerende direktør i Sykehus Innlandet, Morten Lang-Ree.
Hedmark og Oppland fylker må nå snarest samle seg om en felles strategi der det planlegges for et felles, komplett sykehus i innlandet. Dette vil sikre at kompetanse og arbeidsplasser i Sykehuset Innlandet kan opprettholdes og utvikles, og at flest mulig pasienter kan få sin behandling uten å måtte reise til Oslo.
Hvis Innlandet ikke samler seg om en slik felles strategi, vil det meste av framtidas spesialistbehandling skje i Oslo-regionen.
Etablering må skje der det framstår som mest fornuftig ut fra befolkningstetthet, reiseavstander for pasientene og mulighet for bruk av kollektive transportløsninger.
Hedmark Venstre mener at etableringen av et nytt sykehus ikke bør føre til endringer i sykehusstrukturen i Kongsvinger og Tynset. Avstanden fra Nord-Østerdal og Glåmdalen til et nytt sykehus er forholdsvis stor. For befolkningen nord og sør i innlandsfylkene kan derfor spesialisthelsetjenestetilbudene i henholdsvis Trondheim og Oslo være mer aktuelle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**