Regjeringen overser Oppland

Oppland Venstre er skuffet over den tafatte nærings- og distriktspolitikken til regjeringen. Særlig går dette ut over regionene Valdres og Midt- og Nord-Gudbrandsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi står overfor store, strukturelle samfunnsutfordringer som små kommuner alene verken kan eller skal løse. Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og regjeringen må sette seg sammen – litt etter modell av "Fritt Fram"-prosjektet og Innlandet 2010 for å sette Innlandet 2020 på den nasjonale dagsorden.

Statlige arbeidsplasser
Offentlig sektor bærer en viktig del av arbeidslivet i Oppland og Hedmark. En del av dette er statlige arbeidsplasser. Av den samlede veksten på over 1100 nye statlige arbeidsplasser i Innlandet de siste tre årene, har for eksempel ingen kommet Valdres til gode (i netto). Mens Hedmark fortsetter den sterke veksten i antall statlige arbeidsplasser, er Valdres den store taperen blant regionene i Hedmark og Oppland. Nord- og Sør-Østerdal har hatt en formidabel vekst i statlige arbeidsplasser. Nord-Aurdal med Fagernes som regionsentrum har bare 174 statlige arbeidsplasser, mens Åmot (Rena) og Tynset i Østerdalen til sammenlikning begge har over 430. Dette vitner om en statlig politikk som er drevet av den enkelte statsråds geografiske preferanser og helt uten en helhetlig styring. Regjeringen må nå se på hvilke statlige virksomheter som kan lokaliseres på Fagernes for å styrke Valdres betraktelig med antall statlige arbeidsplasser.

Næringsutvikling

Oppland ligger på bunn i nyetableringer i landet og Valdres er på bunnen i Oppland. Blant de 46 såkalte "Gaselle"-bedriftene i Oppland i 2011 var det bare 2 fra Valdres. I NHOs nærings-NM for 2011 kommer Midt-Gudbrandsdal svært dårlig ut, i tillegg til at Valdres og Nord-Gudbrandsdal også kommer svært langt ned på lista.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge spiller en svært viktig rolle i næringsutviklingen i Oppland og må gis bedre mulighet til å utøve denne rollen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**