Styret Østre Toten Venstre 2014

Styret for Østre Toten Venstre for 2014 består av følgende personer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Leder: Lene Melbye
[email protected]

Nestleder: Lars Erik Degvold
[email protected]

Økonomiansvarlig: Erik Fagerheim
[email protected]

Styremedlem: Helga Feste Hunter
[email protected]

Styremedlem: Tone Møller
[email protected]

Styremedlem: Sigurd Dyste
[email protected]

1. Vara: Steinar Slåttum
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**