Gruppemøte tirsdag 14. februar

Det blir som vanlig gruppemøte 14. februar kl. 19:30 på møterommet Kammerset (Dalsegga). Saker til behandling i Formannskapet diskuteres. Merk at FS-møtet er onsdag 15. og ikke torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saklista til Formannskapet ser slik ut:

3/12 12/7
GODKJENNELSE AV PROTOKOLL – FORMANNSKAP 25.01.12

4/12 10/1054
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT – LOKALISERT PÅ SYKEHUSET INNLANDET, TYNSET

5/12 12/178
UTBEDRING AV VARMESENTRAL – STEIGEN SKOLE

6/12 09/297
TFF – BOLIGER – AVKLARING KOSTNADSRAMME

7/12 12/179
NY BYGDEBOK – FASTSETTELSE PÅ PRIS PÅ BIND TO OG TRE

8/12 11/1143
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNENS NÆRINGSFOND – MARKEDSFØRING

9/12 12/91
GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONS- OG DELINGSSAKER

Du kan lese hele saksutredningen til sakene på Alvdal kommunes nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**