Ja til Fornebu-bane!! Men – hvor skal den gå?

Et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Frogner er helt i tråd med forslaget fra aksjonsgruppen for Frognerstranda i Frogner Venstre: den planlagte banen fra Fornebu bør gi i tunnel under Bygdøy med stasjon på Filipstad og Homannsbyen. Dette bekrefter leder for Frogner BU, Bjarne Ødegaard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I papirutgaven av www.dittoslo.no sist uke er BU-leder i Frogner, Bjarne Ødegaard, intervjuet om den framtidige trafikkløsningen mellom Fornebu og Oslo sentrum.

Bakgrunnen er kort forfalt at Ruter har lagt fram et forslag til trasé for Fornebu-banen som Frogner BU har sterke innvendinger mot. Hovedinnvendingen er at Ruter kun har utredet ett forslag som hverken ivaretar viktige beredskapsmessige hensyn og som heller ikke gir god nok kollektivdekning for nye store befolkningskjerner som Filipstad.

– Ruters alternativ er å knytte Fornebu-banen til Skøyen og Majorstuen; en løsning som blir helt parallell til dagens jernbane og busstransport på E18, sier Ødegaard. Vi ønsker en løsning som vil gi flere mennekser et godt kollektivtilbud og da er en løsning hvor Filipstad og Homannsbyen er stasjoner på Fornebu-banen, bedre enn å legge banen om Skøyen og Majorstuen.

– Majorstuen er idag Norges tredje største trafikknutepunkt; det er ikke ønskelig å presse ytterligere trafikk inn i dette området. På denne bakgrunn øsnker Frogner BU utredning av andre alternativer enn det ene alternativet Ruter har lagt til grunn, forteller Ødegaard.

– Ruter har hele tiden vridd seg unna en slik utredning og har i tillegg vært absolutt motstander av en Homannsbyen stasjon på T-banenettet. Samferdselsbyråd i Oslo Ola Elvestuen (V) vil nå bli bedt om å utrede Filipstad/Homannsbyen forslaget.

På bakgrunn av et initiativ fra Frogner Venstre har Venstres hovedstyre besluttet at flere alternativer skal utredes; – det er viktig at Staten kommer på banen for å få på plass en bærekraftig infrastruktur i en raskt voksende by, understreker Ventres medlem av bystyrets samferdselskomite og tidligere samferdselsminister Odd Einar Dørum.

– Statlig engasjement for å styrke utviklingen av en grønn og bærekraftig infrastruktur blir et av de viktigste valgtemaene i 2013, slår Dørum fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**