Krever fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket

Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre krever at det blir opprettet en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til landbruket. Det skriver partiet i en politisk uttalelse fra sitt fylkesårsmøte i helga. -Et positivt og gledelig vedtak, sier Levanger Venstres karl M. Buchholdt, som var en av initiativtakerne til vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

—Vi ønsker at dette skal komme som en toppfinansiering til dagens støtteordninger, særlig rettet mot enkeltbruk innen melk og kjøttproduksjonen sier Levanger Venstres Karl M. Buchholdt, som sammen med Venstres lokallagsledere i Verdal, Steinkjer og Inderøy tok initiativ til årsmøtevedtaket. —Det er et stort etterslep i nordtrøndersk landbruk så dette vil komme godt med, sier Buchholdt.

Han sier at det er på tide at Nord-Trøndelag fylkeskommune tenker nytt for å stimulere til ytterligere vekst og lønnsomhet i en av Levangers viktigste næringer. Fylkespartiet har tidligere antydet en årlig toppfinansiering på inntil 300 000 kroner. Buchholdt viser til at Levanger har et allsidig landbruk med både volumproduksjon og småskalaproduksjon på gårdene. Kommunen har også en stor og viktig næringsmiddelindustri knyttet til landbruket.

-Nord-Trøndelag fylkeskommune har råd til dette, blant annet gjennom å øke det årlige utbytteuttaket fra NTE. Landbruket er tross at en av de viktigste næringene i kommunen vår, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**