Lite konkret fra Navarsete

Regjeringen presenterte fredag stortingsmeldingen om stat og kommune. Venstre mener den er alt for lite konkret og ikke adresserer problemene knyttet til økt lovfesting, økende byråkrati og en foreldet kommunestruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les stortingsmeldingen Stat og kommune – Styring og samspel.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Stortingsmeldingen om forholdet mellom stat og kommune skulle etter sigende gi kommunene større handlingsrom, men kommer knapt med et eneste konkret tiltak som vil bidra til nettopp dette, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Særlig begrensende for kommunenes handlingsrom er den økte lovfestingen som vi har sett de siste årene. Dette har ført til et betydelig svekket handlingsrom for lokaldemokratiet og er en utvikling som vi må snu, sier Skei Grande.

– Det er fint at statsråd Navarsete slår fast at nasjonale regler bør utformes slik at det er rom for lokale variasjoner, men jeg mener det ville være langt mer målrettet og konkret å igangsette en opprydding i dagens lov- og regeljungel som bidrar til at lokaldemokratiet i mange tilfeller reduseres til et ekspedisjonskontor for nasjonal politikk, sier Skei Grande.

Kommunestruktur
Skei Grande viser også til at spørsmålet om kommunestruktur er gitt minimal spalteplass i meldingen.

– Jeg mener at det er et feilspor å ikke åpne for en større diskusjon om kommunestruktur enn det Navarsete legger til grunn i meldingen. Skal kommunene kunne gi sine innbyggere et kvalitetsmessig godt tilbud og ha tilstrekkelig handlingsrom kommer vi ikke utenom diskusjonen om kommunestruktur, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**