Mer penger til kollektiv i 2012

Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg har ved flere anledninger kritisert Venstres innsats for kollektivtrafikken i Oslo etter at Ola Elvestuen ble miljø- og samferdselsbyråd. Det er fint at Alsabeehg har høye forventinger til Venstre-byråden, slik det også er grunn til å ha. Hans bruk av fakta krever derimot mange korreksjoner, skriver Odd Einar Dørum, fraksjonsleder for samferdsel og miljø, i Dagsavisen 11. januar. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kollektivtilbudet i Oslo ligger på et historisk høyt nivå. Aldri har flere tatt buss, trikk og T-bane i hovedstaden, og pengesummen kommunen overfører til Ruter vil være vesentlig høyere i 2012 enn i 2011. Når Ap beklager seg over det de kaller kutt i budsjettet, er det i beste fall en kreativ bruk av begrepet. Overføringen til Ruter ble i år økt med 54 millioner kroner sammenlignet med 2011, samtidig som et foreslått kutt på 43 millioner ble fjernet etter kraftig påtrykk fra Venstre. Dermed fikk Ruter til sammen 97 millioner mer enn det som lå i det opprinnelige budsjettforslaget fra det tidligere byrådet, før Venstre gikk inn.

Alsabeehg har gått langt i å antyde at Ap i sitt alternative budsjett foreslo å dekke hele økningen Ruter selv hadde beregnet at det var behov for. I virkeligheten var Aps forslag et tillegg på 37 millioner utover budsjettforliket mellom byrådspartiene og Frp. Inndekningen i Aps budsjett for Ruter ble blant annet fremskaffet gjennom redusert vedlikehold av byens skoler, noe verken Venstre eller de andre forlikspartiene kunne være med på.

Satsningen på kollektivtrafikken kommer byens reisende til gode, også i 2012, blant annet ved at prisen på månedskort fremdeles ligger 100,- lavere enn det en periodebillett kostet i 2007. Mange snakker om at det nå koster 50,- for en enkeltreise, men dette er et bevisst grep for å få flere til å kjøpe billett på forhånd, først og fremst for å redusere forsinkelser. En enkeltbillett koster for de aller fleste 27,- eller 30,- avhengig av om man velger en elektronisk eller papirbasert løsning. Så er vi selvfølgelig klar over at ikke alle stasjoner er utstyrt med muligheten til å forhåndskjøpe billetter, slik at denne ene endringen slår uheldig ut for enkelte. Derfor jobbes det hardt i Ruter med å utvikle løsninger for å kjøpe billetter på internett og mobiltelefon, og Ruter sier selv til sine kunder at slike ordninger vil være på plass i løpet av året.

Venstre deler Alsabeehgs ønske om en kraftfull satsning på kollektivtilbudet i Oslo. Derfor er det synd å se at Ap ikke klarer å presentere de faktisk bevilgede midlene på en korrekt måte.

Av Odd Einar Dørum, bystyrerepresentant, Oslo Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**