Venstre vil ha 100 nye lærere

Vedlikehold av skolebygg står nok en gang øverst på den skolepolitiske dagsorden. Det er en uholdbar situasjon at helsen til mange av Bergens elever og lærere står på spill på grunn av elendige skolebygg. Samtidig er det avgjørende at vi ikke taper skolens viktigste oppgave av syne: Læring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Likevel frykter jeg at det nettopp er det som kommer til å skje. Det er bred, tverrpolitisk enighet om at noe må gjøre med vedlikeholdet av skolebyggene i Bergen. Riktignok er det uenighet knyttet til hvordan man skal gå frem, men vi er enige i hva som er problemet. Slik er det ikke når det kommer til innholdet i skolen.

Venstre har i mange år holdt fast ved at den aller viktigste ressursen i skolen ikke er skolefrukten og de digitale læremidlene — ikke engang skolebyggene, selv om gode bygg er helt nødvendig. Den viktigste ressursen i skolen er lærerne.

I desember la vi frem vårt forslag til kommunebudsjett for 2012. Der ville Venstre prioritere penger til å ansette 100 nye lærere i Bergen i året vi er inne i. Lærermangel gjør det ikke mindre viktig å øke lærertettheten i byen, snarere tvert imot: Bergen må gjøre seg attraktiv for nyutdannede lærere, med sterke fagmiljø og gode betingelser.

Disse betingelsene vil Venstre også gjøre noe med. Læreryrket fortjener en statusheving. Status kommer meg kompetanse, derfor har Venstre foreslått midler til å gi 100 lærere ett års fullfinansiert etterutdanning — hvert år. I løpet av perioden ville det gitt 400 av Bergens 3000 lærere en kraftig kompetanseheving. Tiltaket ville også gjort byen til et mer attraktivt sted å praktisere læreryrket. Dessverre stemte byrådspartiene Høyre, KrF og Frp mot begge disse forslagene.

Heldigvis øker fokuset på vedlikeholdet i skolene i Bergen. Dessverre åpner det for å miste fokus i kunnskapssatsingen — og det er kunnskap og kompetanse vi skal leve av i fremtiden. Venstre vil ha en storsatsing på flere og flinkere lærere i Bergen. Det er lov å håpe på at byrådet blir med oss på det neste gang.

Idun Bortne (V)
Medlem i Komité for oppvekst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**