Årsmøteuttalelse Inderøy Venstre

Uttalelse vedtatt på årsmøte 3.2.2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den lange og flotte strandsonen i Inderøy vil bli utsatt for økt press i i årene som kommer. Årsmøtet i Inderøy Venstre mener at det er viktig å legge til rette for at strandsonen er tilgjengelig for alle og at utvikling i strandsonen må tillates i tråd med mulighetene som finnes i nasjonale retningslinjer.
Dette vil gi mulighet for at strandsonen vil fortsette å være en åpen og spennende del av kommunens landskap med flotte rekreasjonsmuligheter for befolkningen. Dette vil ikke utelukke muligheten for å utnytte deler av arealene til næringsformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**